Projekt Spolupráce s VUT

Realizace projektu

od 01/2018 na dobu neurčitou

Cíle projektu

  • Podpora přírodovědného a technického vzdělávání s cílem zvýšit zájem žáků základní školy o obory s technickým a přírodovědným zaměřením.

Aktivity projektu

Spolupráce bude realizována v ročních blocích zaměřených na spolupráci s konkrétní fakultou VUT, přičemž začátkem ledna každého roku bude zpracován konkrétní realizační plán spolupráce s danou fakultou.

Realizační plány budou zaměřeny zejména:

  • na konkrétní aktivity seznamující s odbornou problematikou i výsledky činnosti dané fakulty VUT (přednášky s pokusy, semináře, návštěvy odborných pracovišť, laboratoří)
  • na nabídku účasti na vědeckotechnických akcích pořádaných partnerskou organizací (např. Noc vědců na fakultách VUT, semináře, exkurze, letní tábor apod.)
  • na metodickou pomoc fakulty při rozvoji dané konkrétní odborné oblasti na ZŠ.

V roce 2018 bude projekt realizován především ve spolupráci s Fakultou architektury VUT.