Projekt Výuka AJ ve vybraných školách města Brna 

Město Brno má ve své školské koncepci jako jeden ze stěžejních cílů podporu rozvoje jazykových kompetencí dětí a žáků s akcentem na výuku anglického jazyka.
Projekt začal v září 2006 v 10 základních a 10 mateřských školách. Školy musely pro výběr do zařazení do projektu splnit kritéria – zájem školy se do projektu zaplnit, velikost školy, personální a materiální podmínky školy a zpracovaný školní vzdělávací program koncipovaný se záměrem výuky angličtiny.