Projekt Vzdělávání 2.0 – Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávání zaměřeného na cíl

Realizace projektu

4/2017 – 3/2020

Cíle projektu

Cílem projektu je rozvoj kompetencí učitelů z fakult vzdělávající učitele a učitelů škol nižšího stupně vzdělání prostřednictvím podpory společenství praxe. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt je mimo jiné zaměřen na podporu společenství praxe pro rozvoj klíčových kompetencí, gramotností, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v tématu sociální a občanské kompetence v ZŠ a SŠ napříč předměty.

Aktivity projektu

Do popředí staví výsledek vzdělávání. Důležité je tedy to, k čemu má učitel se žáky dojít. Stěžejní přestává být učivo a zaměření se na jeho osvojování, ale cílem je získání konkrétních vědomostí, dovedností, postojů a kompetencí využitelných v praktických situacích.