Projekt mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti

Realizace:

1.9.2019 do 31.12.2020

Cíle projektu:

kolegiální podpora učitelů v oblasti přírodovědné gramotnosti, realizace tandemové výuky, rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků a podpora zájmu o přírodovědné předměty u dětí

Aktivity projektu:

3x „S“ společné plánování, společná realizace, společná reflexe nejen zapojených učitelů, realizace otevřené aktivity, návštěvy v hodinách, tandemová výuky, badatelská výuka, výuka venku