Soutěž v angličtině English Jungle

Dne 18.4. proběhl 18. ročník tradiční soutěže v angličtině English Jungle na ZŠ J. A. Komenského v Husovicích. Soutěž byla určena dětem z MŠ a žákům prvních až pátých tříd ZŠ. Soutěž se skládala ze dvou částí: písemné a ústní. Písemná část byla tvořena poslechem (vybarvování, kroužkování, spojování) od 3. tříd i čtení a psaní. Ústní část se skládala z přednesu připravené říkanky či písně, ověření základní slovní zásoby a porozumění frázím. Soutěž nebyla určena pro děti z „anglických“ MŠ a pro děti, které pobývaly s rodiči v zahraničí.
Naši školu vzorně reprezentovali tito žáci: Beáta Prokešová (1.B), Karin Savčuk (2.C), Viktorie Kuncová (3.A) a Štěpán Coufal (5.B). Děti se umístily vždy do krásného 10. místa, účastníků bylo kolem 20 v každé kategorii – třídě.  Beáta Prokešová dokonce byla na 4. místě! Všem těmto patří velké poděkování a obdiv za odvahu ukázat, co se už v angličtině naučili. Díky patří i všem vyučujícím Aj na naší škole, kteří je skoro denně motivují a povzbuzují k dalšímu zlepšování se v tomto jazyce.
autor: Mgr. Monika Prokopová Štachová