Terénní cvičení Hády

Žáci 9. ročníku  3. 5. 2019 v rámci dne Země absolvovali terénní cvičení v oblasti lomu Hády a přilehlém okolí. Program byl zaměřen na doplnění učiva přírodopisu, zeměpisu, chemie a environmentální výchovy. Žáci se seznámili s historií a současným stavem lomu Hády a navazující chráněnou oblastí. Vyzkoušeli si v praxi orientaci v terénu, práci s mapou a buzolou, odhad vzdálenosti i možnost výpočtu výšky objektu pomocí podobnosti. Závěr patřil krátké vycházce na Šumberu s mohylou a pamětní deskou s úryvkem z Knihy lesů, vod a strání S. K. Neumanna.
autor: Mgr. Jana Horáková