Terénní cvičení Brno

Žáci devátých ročníků se zúčastnili v pátek 17.5.2019 terénního cvičení zeměpis – dějepis. Orientace v terénu probíhala podle mapy Brna. Během přesunu žáci poznávali brněnské památky a jejich správná označení zaznamenávali do pracovních listů. Další pracovní list byl věnován historii Brna a brněnským pověstem. Žáci prokázali dobré znalosti a  všichni zúčastnění splnili zadané úkoly.
autor: Mgr. Silvie Rubešová