Testy Scate v anglickém jazyce ve školním roce 2018/2019

V průběhu druhého pololetí letošního roku absolvovali  žáci našich 7. a 9. ročníků testy SCATE v anglickém jazyce, které mají za úkol změřit jazykovou úroveň jednotlivých žáků podle Společného evropského referenčního rámce. Při testování mohou  žáci  dosáhnout těchto  jazykových úrovní

A0počáteční úroveň
A1očekávaná úroveň na ZŠ v 9. ročníku u 2. cizího jazyka
A2očekávaná úroveň na ZŠ v 9. ročníku u 1. CJ
B1úroveň tzv. lehčí maturity
B2úroveň tzv. těžší maturity
C1vysokoškolská znalost

Testování je připraveno pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

V anglickém jazyce ve 7. ročnících dosáhlo 24 % žáků úrovně A1, 53 % žáků úrovně A2 /očekávaná úroveň na konci 9.r. u 1.CJ/ a 22 % žáků dokonce úrovně B1 /lehčí maturita/.

V 9. ročnících dosáhlo 11 % žáků úrovně A1,  36 % žáků úrovně A2 /očekávaná úroveň na konci 9.r. u 1.CJ/, 36% žáků úrovně B1 /tzv. lehčí maturita/ a 14% žáků dokonce úrovně B2 /tzv. těžší maturita/.
autor: Mgr. Kateřina Svobodová