Projekt pátých ročníků

Ke 30. výročí sametové revoluce připravili žáci pátých ročníků projekt s názvem Totalita aneb 30 let svobody. Témata navržená třídními učiteli žáci zpracovali s velkým elánem a společnou práci odprezentovali před mladšími spolužáky na prvním stupni. Ti se formou dílen dozvěděli, jak vypadal život za totality. Letošní práce páťáků tak navázala na loňský projekt ke 100. výročí vzniku Československa.
Autor: Tereza Mezuliáníková