Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – AKTUALIZOVÁNO

Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční ve čtvrtek 17.6.2021 v 16:00 hodin prezenční formou ve škole. Prosíme o dodržení platných hygienických opatření:

– omezený počet osob – prosíme, aby za každého přijatého žáka přišel pouze jeden zákonný zástupce

– přítomné osoby nevykazují příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že byly testovány buď metodou RT-PCR v posledních 7 dnech nebo metodou antigenního testování v posledních 72 hodinách v odběrovém místě, případně u zaměstnavatele (dokládá se potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením), nebo osoba prodělala COVID-19/je očkována

– všechny přítomné osoby použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek.