Úspěch v matematické soutěži Pangea

V rámci bohaté nabídky matematických soutěží na naší škole se žáci i letos účastnili celorepublikové soutěže Pangea. Soutěž je určena žákům základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií a spočívá v řešení zajímavých matematických úloh z běžného života se společenskovědní, přírodovědnou či jinou aktuální tematikou. Během 45 minut čeká na účastníky 15 úloh s různou obtížností.
Velkého úspěchu dosáhl žák 8. ročníku Ondřej Boháček, který byl 2. nejlepší z Jihomoravského kraje a 16. v rámci republiky z celkového počtu 8 737 žáků ze 433 škol celé ČR. Ke krásnému výsledku i k postupu do celostátního kola moc gratulujeme!
Dařilo se i ostatním žákům – všem děkujeme za reprezentaci školy a přejeme další úspěchy (nejen) v matematických soutěžích.
Autor: Mgr. Jana Horáková