Český jazyk

Charakteristika předmětu

Český jazyk na prvním stupni je tvořen učivem mluvnickým, literárním a slohovým. Výuka čtení probíhá metodou analyticko-syntetickou, kde se děti učí číst nejprve slabiky a ty pak spojují do slov. Psát se děti učí klasickým psacím písmem. Hlavní okruhy mluvnického učiva českého jazyka v jednotlivých ročnících najdete zde.

Vyučuje se od 1. do 9. ročníku podle učebnic:

1. ročník:

ŽIVÁ ABECEDA pro 1. ročník základní školy, nakladatelství Nová škola, s. r. o, ISBN 978-80-7289-118-4

SLABIKÁŘ pro 1. ročník základní školy, nakladatelství Nová škola, s. r. o, ISBN 80-7289-105-7

MOJE PRVNÍ PSANÍ, nakladatelství Nová škola, s. r. o, ISBN 80-85607-91-3

PÍSANKA pro 1. ročník základní školy, nakladatelství Nová škola, s. r. o

2. ročník:

Učebnice

Český jazyk pro 2. ročník základní školy, nakladatelství DIDAKTIS, ISBN 978-80-7358-068-1

Pracovní sešit

Český jazyk pro 2. ročník základní školy, nakladatelství DIDAKTIS, ISBN 80-86285-79-0

ČÍTANKA PRO 2. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY, nakladatelství DIDAKTIS, ISBN 80-86285-74-X

PÍSANKA 2, Didaktis, (nemá ISBN)

3. ročník:

Učebnice

Český jazyk pro 3. ročník základní školy, nakladatelství DIDAKTIS, ISBN 80-7358-001-2

Pracovní sešit

Český jazyk pro 3. ročník základní školy, nakladatelství DIDAKTIS, ISBN 978-80-7358-002-5

ČÍTANKA, nakladatelství: Didaktis, ISBN 978-80-7358-000-1

Písanka pro 3. ročník základní školy, Didaktis, (nemá ISBN)

4. ročník:

Učebnice

ČESKÝ JAZYK PRO 4. ROČNÍK ZÁKLDNÍ ŠKOLY, nakladatelství: Didaktis, ISBN : 80-7358-039-X

Pracovní sešit

ČESKÝ JAZYK PRO 4. ROČNÍK ZÁKLDNÍ ŠKOLY, nakladatelství: Didaktis, ISBN : 80-7358-040-3

PRAVOPISNÍČEK, nakladatelství: Didaktis, IBSN : 978-80-7358-3

ČÍTANKA, nakladatelství: Didaktis, ISBN 80-7358-O38-1

5. ročník:

Český jazyk pro 5. ročník ZŠ, Didaktis, ISBN 978-80-7358-071-1

Pracovní sešit

Český jazyk pro 5. ročník ZŠ, Didaktis ISBN 978-80-7358-072-8

Pravopisníček pro 4. a 5. ročník ZŠ, ISBN 978-80-7358-121-3

Čítanka pro 5. ročník, Didaktis, ISBN 978-80-7358-087-2

Český jazyk na 2. stupni

je vyučován ve  čtyřech hodinách týdně, které jsou rozděleny na hodiny mluvnice, slohu  a literární výchovy. V mluvnici se zaměřujeme na upevňování pravopisných jevů, znalosti tvarosloví a větné skladby. V hodinách slohu se zaměřujeme na rozvoj písemného i ústního projevu, poznáváme různé slohové útvary a postupy. Literární výchova slouží k rozvoji čtenářské gramotnosti, poznávání autorů, literárních útvarů a kapitol z dějin literatury.

6. ročník:

HOŠNOVÁ, Eva a kol., Český jazyk  6,  Praha: SPN, a.s., ISBN 80-7235-331-4.

SOUKAL, Josef, Čítanka  6,  Praha: SPN, a.s., ISBN 80-7235-229-6.

7. ročník:

HOŠNOVÁ, Eva a kol., Český jazyk  7,  Praha: SPN, a.s., ISBN 978-80-7235-391-0.

SOUKAL, Josef, Čítanka  7,  Praha: SPN, a.s., ISBN 80-7235-241-5.

8. ročník:

HOŠNOVÁ, Eva a kol., Český jazyk  8,  Praha: SPN, a.s., ISBN 978-80-7235-425-2.

HANZOVÁ Marie, ŽÁČEK Jiří, Čítanka  8,  Havlíčkův Brod: Fragment, s.r.o.,

ISBN 80-7200-196-3.

9. ročník:

STYBLÍK, Vlastimil, Český jazyk  9,  Praha: SPN, a.s., ISBN 80-85937-87-5.

HANZOVÁ Marie, ŽÁČEK Jiří, Čítanka  9,  Havlíčkův Brod: Fragment, s.r.o.,

ISBN 80-7200-282-1.

 

Mohlo by vás zajímat?

Učební materiály:

 

Zajímavé odkazy: