Chemie

Charakteristika předmětu

Výuka je zaměřena na získání základní orientace v předmětu a osvojení pojmů s ohledem na praktické využití v běžném životě. V osmém ročníku je probírána především anorganická chemie, v devátém organická chemie. Důraz je kladen na problematiku ochrany životního prostředí a trvale udržitelného života na Zemi. Výuka je doplněna exkurzemi a laboratorními pracemi v rámci spolupráce se středními školami.

Vyučuje se v 8. a 9. ročníku podle učebnic:

8. ročník: 2 hodiny týdně

Beneš,P., Pumpr,V., Banýr,J. Základy chemie 1.díl. 3.vydání. Praha: Fortuna, 2000.144s. ISBN 80-7168-720-0

9. ročník: 2 hodiny týdně

Beneš,P., Pumpr,V., Banýr,J. Základy chemie 2.díl. 3.vydání. Praha: Fortuna, 2000.144s. ISBN 80-7168-720-0

Mohlo by vás zajímat?

Učební materiály:

 

Zajímavé odkazy: