Fyzika

Charakteristika předmětu

Fyzika je vyučována v 6. ročníku 1 hodinu týdně, v 7. až 9. ročníku 2 hodiny týdně. Výuka je zaměřena na osvojení si základních pojmů, veličin a fyzikálních zákonitostí.

Žáci mají možnost využít pravidelných konzultací k doplnění učiva. Veškeré informace k zadaným projektům žáci i rodiče najdou na nástěnce u kabinetu fyziky v I. poschodí.

Projekty jsou zaměřeny k rozšíření učiva a aplikací znalostí fyziky do běžného života. Jejich zadání dostávají žáci na začátku školního roku, včetně termínů pro odevzdání. Během výuky na druhém stupni si pak žák vytváří portfolio z vypracovaných projektů.

Vyučuje se od 6. do 9. ročníku podle učebnic:

6. ročník:

RAUNER, Karel, Fyzika 6, Plzeň: Nakladatelství Fraus, s.r.o., ISBN 80-7238-210-1.

7. ročník:

RAUNER, Karel, Fyzika 7, Plzeň: Nakladatelství Fraus, s.r.o., ISBN 80-7238-431-7.

8. ročník:

RAUNER, Karel, Fyzika 8, Plzeň: Nakladatelství Fraus, s.r.o., ISBN 80-7238-525-9.

9. ročník:

RAUNER, Karel, Fyzika 9, Plzeň: Nakladatelství Fraus, s.r.o., ISBN 80-7238-996-4.

Mohlo by vás zajímat?

Učební materiály:

 

Zajímavé odkazy:
Na Beránku – výukové materiály

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA