Informatika

Charakteristika předmětu

Informatika je vyučována ve 3., 6. a 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka je zaměřena na osvojení počítačové gramotnosti, tvorbu prezentací, elektronickou komunikaci a bezpečnost práce na internetu.

Hodnocení žáků je prováděno přidělením známky od jedničky do pětky podle kvality odevzdaných prací a plnění úkolů. Interaktivními metodami výuky i hodnocení probíhá motivace žáků, která využívá i jejich kreativity.

Žáci mají možnost využít pravidelných konzultací k doplnění učiva. Veškeré informace k zadaným pracím žáci i rodiče najdou na webových stránkách.

Práce jsou zaměřeny na praktické využívání informačních technologií a orientaci na internetu.

Vyučuje se ve 3., 6. a 9. ročníku podle učebnic:

NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem na základní škole, Bedihošť: Computer Media ISBN 80-902815-0-8.

NAVRÁTIL, Pavel. Příklady a cvičení z informatiky a výpočetní techniky, Kralice na Hané: Computer Media ISBN 80-86686-07-8.

VYSLOUŽILOVÁ, Pelagia. Příklady a cvičení z informatiky a výpočetní techniky, 2.díl, Kralice na Hané: Computer Media ISBN 80-86686-13-2.

KOVÁŘOVÁ, Libuše. Informatika pro základní školy, 1.díl, Kralice na Hané: Computer Media ISBN 80-86686-22-1.

KOVÁŘOVÁ, Libuše. Informatika pro základní školy, 2.díl, Kralice na Hané: Computer Media ISBN 80-86686-46-9.

KOVÁŘOVÁ, Libuše. Informatika pro základní školy, 3.díl, Kralice na Hané: Computer Media ISBN 80-86686-47-7.

VANÍČEK, ŘEZNÍČEK. Informatika pro základní školy, 1.díl, Brno: Computer Press, a.s. ISBN 80-251-0196-7.

VANÍČEK, ŘEZNÍČEK. Informatika pro základní školy, 2.díl, Brno: Computer Press, a.s. ISBN 80-251-0630-6.

VANÍČEK, ŘEZNÍČEK. Informatika pro základní školy, 3.díl, Brno: Computer Press, a.s. ISBN 80-251-1082-6.

Mohlo by vás zajímat   ?

Učební materiály:

zadání najdete na těchto stránkách.

 

Zajímavé odkazy:

Testy všeobecných znalostí 

Na Beránku – výukové materiály