Přírodověda

Charakteristika předmětu

Hlavní okruhy učiva v jednotlivých ročnících:

4. ročník:

 • Živá a neživá příroda
 • Ekosystém
 • Les
 • Pokusy měření
 • Lidská sídla
 • Tekoucí a stojaté vody

 5. ročník:

 • Nerosty a horniny
 • Člověk a vesmír
 • Živá příroda – život v podnebných pásech
 • Člověk – lidské tělo, první pomoc, péče o zdraví, situace hromadného ohrožení
 • Lidské výtvory
 • Ochrana přírody

Vyučuje se podle učebnic:

4. ročník:

PŘÍRODOVĚDA 4, učebnice, nakladatelství Nová škola Brno, ISBN 978-80-87591-16-1

PŘÍRODOVĚDA 4, pracovní sešit, nakladatelství Nová škola Brno, ISBN 978-80-87591-24-6

5. ročník:

Přírodověda 5, učebnice pro 5. ročník ZŠ, nakl. Nová škola, s.r.o., ISBN 978-80-7289-301-0

 

Mohlo by vás zajímat?

Učební materiály:

 

Zajímavé odkazy: