Zeměpis

Charakteristika předmětu

Cílem předmětu je získání znalostí základních zeměpisných pojmů a jejich aplikace při studiu regionální geografie, orientace na mapě a v problematice současného světa. Je kladen důraz na mezipředmětové vztahy a uplatnění poznatků v praktickém životě. Výuka probíhá také na interaktivních tabulích. Učivo je doplněno o exkurze po ČR a poznávací zájezdy do zahraničí (Velká Británie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Německo). Během školního roku navštěvují žáci zeměpisné pořady z cyklu Planeta Země, Pohodáři.

Učivo v jednotlivých ročnících:

  1. ročník – Obecný zeměpis, Afrika, Austrálie a Oceánie
  2. ročník – Amerika, Asie, Evropa
  3. ročník – Česká republika
  4. ročník – Obyvatelstvo světa, hospodářství a politický zeměpis

V 7. ročníku – povinně volitelný předmět Zeměpisný seminář

Vyučuje se od 6. do 9. ročníku podle učebnic:

Zeměpis 1 – 5 z nakladatelství Prodos, pracovní sešity z nakladatelství Taktik a Prodos, atlasy světa.

 

Mohlo by vás zajímat?

Učební materiály:

 Metodický portál

Zajímavé odkazy:

Objektiv

Cestománie
DSC_0195

DSC_0606

DSC_0682

DSC_0918

DSC_0685

DSC_0147

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DSCN6244

DSCN6139

DSCN6179

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

P1140930