Vyhlášení výsledků matematických soutěží

Během školního roku 2021/22 se žáci druhého stupně naší školy již tradičně účastnili řady matematických soutěží. Úspěšní řešitelé Logické olympiády, Matematické olympiády, Pythagoriády, Finanční gramotnosti, Matematického klokana a soutěže Pangea se sešli 12. května ve studovně ke společnému zhodnocení uplynulého období, vyhlášení výsledků a převzetí diplomů a věcných cen.

Zvláštní gratulace patří Soně Antonické za postup do celostátního kola soutěže Pangea, úspěšným řešitelům okresního kola matematické olympiády Matyáši Kundratovi, Tomáši Tippnerovi a Hugo Bilkovi. Tomáš se stal zároveň i vítězem školního kola Pythagoriády a „stříbrným“ Kadetem v Matematickém klokanovi. Eva Adamová, Matěj Šťastný a Filip Tauterman vybojovali 7. místo v okresním kole ve Finanční gramotnosti.

Všem blahopřejeme, děkujeme za účast a reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Mgr. Jana Horáková