Workshop Naše škola, aneb Identita školy pohledem žáků, studentů, architektů a designérů

Naše základní škola partnersky spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně. V rámci spolupráce se snažíme podpořit zájem žáků o obory s přírodovědným a technickým zaměřením. Spolupráce probíhá v ročních blocích zaměřených na společné aktivity školy s konkrétní fakultou VUT.

V závěru loňského školního roku proběhl u nás ve škole ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně   několikadenní workshop na téma Naše škola. Žáci školy, studenti architektury, architekti a designéři se pokusili ve smíšených týmech hledat identitu základní školy.

V této souvislosti bychom rádi poděkovali všem účastníkům a organizátorům workshopu. Dále bychom rádi poděkovali zástupcům MČ Brno-střed a města Brna, rodičům (včetně rodičů z řad architektů), kolegyním a kolegům z brněnských škol za účast, podporu a aktivní spolupráci (např. v závěrečné porotě. Jmenovitě bychom rádi poděkovali p. Ing.arch.N. Galeové z FA VUT.

Některé z výstupů workshopu přikládáme k nahlédnutí.