EduPage

Od školního roku 2020/21 přešla naše škola k informačnímu systému EduPage, v rámci kterého používáme elektronické žákovské knížky, třídní knihy, školní matriku, platby a mnoho dalšího.

Přihlášení do systému na adrese: https://zsantoninska.edupage.org/

Návody pro rodiče na používání systému

Najdete na adrese: https://help.edupage.org/?p=u38