Parlament

Co je školní parlament

Školní parlament vytváří prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití.

Parlament spolupracuje s vedením školy a třídními učiteli. Přenáší informace ze společných jednání do svých třídních kolektivů. Podílí se na uskutečnění celoškolních akcí, pomáhá při charitativní činnosti (sbírky), sleduje vývoj adoptivního spolužáka (Indie).

 

Zástupci parlamentu, dokumenty

předseda: Bibiana Limbvani

místopředseda: Ondřej Boháček

tiskový mluvčí parlamentu: Štěpán Jahoda

nástěnkář: Marcela Danihelová

5.A: Štěpán Jahoda, Vojtěch Vaněk

5.B: Hana Špiritová, Kateřina Horňáková

5.C: Matyáš Pospíchal, Sofie Vasilakaki

6A: Tereza Hocková, Jiří Stavinoha

6.B: Adam Gazdík, Lucie Kostková

6.C: Kristian Kostrhun

7.A: Nela Parmová, Matěj Šťastný

7.B: Berta Špunarová, Ela Sošková

8.A: Bibiana Limbvani, Jakub Svoboda

8.B: Marcela Danihelová, Ondřej Boháček

9.A:

9.B: Sabina Zelinková, Aneta Prokešová

 

Náš školní parlament byl ustaven v roce 2000. Jeho činnost řídí koordinátorka Želka Bozánová.

Školní parlament se skládá z volených zástupců 5. až 9. tříd.  Zástupci jsou voleni svými třídami na dobu jednoho školního roku. Každý ze zástupců má právo hlasovat.

Akce parlamentu:
září – prosinec: projekt participační rozpočet

Logo školního parlamentu: