Parlament

Co je školní parlament

Školní parlament vytváří prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití.

Parlament spolupracuje s vedením školy a třídními učiteli. Přenáší informace ze společných jednání do svých třídních kolektivů. Podílí se na uskutečnění celoškolních akcí, pomáhá při charitativní činnosti (sbírky), sleduje vývoj adoptivního spolužáka (Indie).

 

Zástupci parlamentu, dokumenty

předseda: Metoděj Trávníček, 7.A

zástupce předsedy: Martin Pustina, 6.A

tiskový mluvčí: Lucie Schindlerová, 7.A

nástěnkáři: Laura Jirmanová, 7.B a Beáta Prokešová, 6.B

kronikář: Tomáš Tippner, 9.B

koordinátorka ŠP: Želmíra Bozánová

 

5.A: Anna Bočková, Matteo Passini

5.B: Klára Vogtová, Richard Mezuliáník

6.A: Martin Pustina, Eliška Fürješová

6.B: Beáta Prokešová, Rozálie Chvátalová

7.A: Lucie Schindlerová, Metoděj Trávníček

7.B: Laura Jirmanová, Teodor Široký

8.A: nemá zástupce

8.B: Miroslav Imrich, Karel Špaček

9.A: Anna Mühlhanslová, Josef Vokřínek

9.B: Tomáš Tippner, Helena Pajdičová

 

Náš školní parlament byl ustaven v roce 2000. Jeho činnost řídí koordinátorka Želka Bozánová.

Školní parlament se skládá z volených zástupců 5. až 9. tříd.  Zástupci jsou voleni svými třídami na dobu jednoho školního roku. Každý ze zástupců má právo hlasovat.

Stanovy parlamentu.

Akce parlamentu:
září – prosinec: projekt participační rozpočet

Logo školního parlamentu: