Parlament

Co je školní parlament

Školní parlament vytváří prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití.

Parlament spolupracuje s vedením školy a třídními učiteli. Přenáší informace ze společných jednání do svých třídních kolektivů. Podílí se na uskutečnění celoškolních akcí, pomáhá při charitativní činnosti (sbírky), sleduje vývoj adoptivního spolužáka (Indie).

 

Zástupci parlamentu, dokumenty

předseda: Bibiana Limbvani, 9.A

místopředseda: Ondřej Boháček, 9.B

tiskový mluvčí parlamentu: Jiří Stavinoha, 7.A

nástěnkář: Marcela Danihelová, 9.B, Berta Špunarová, 8.B

kronikář: Josef Vokřínek, 7.A, Filip Stavinoha, 5.A

5.A: Filip Stavinoha, Lucie Schindlerová

5.B: Ema Andrašinová, Martin Vaněk

5.C: Lukáš Klíma, Vojtěch Chládek

6A: Štěpán Jahoda, Paolo Passini

6.B: Kryštof Kronek, Tomáš Purč

7.A: Jiří Stavinoha, Josef Vokřínek

7.B: Lucie Kostková, Tomáš Tippner

8.A: Nela Gajdošíková, Nela Parmová

8.B: Adriana Nammavong

9.A: Renata Jančíková, Bibiana Limbvani

9.B: Marcela Danihelová, Ondřej Boháček

 

Náš školní parlament byl ustaven v roce 2000. Jeho činnost řídí koordinátorka Želka Bozánová.

Školní parlament se skládá z volených zástupců 5. až 9. tříd.  Zástupci jsou voleni svými třídami na dobu jednoho školního roku. Každý ze zástupců má právo hlasovat.

Stanovy parlamentu.

Akce parlamentu:
září – prosinec: projekt participační rozpočet

Logo školního parlamentu: