Školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci, dovolte mi, abych vám na tomto místě poděkoval za spolupráci v uplynulém školním roce a popřál vám klidné prázdniny a úspěšný školní rok následující.

Vážení rodiče, i letos Vám nabízíme s předstihem vybrané informace týkající se organizace příštího školního roku. Věříme, že Vám skutečnost, že máte aktuální informace již před prázdninami, pomůže v osobním i rodinném plánování, zároveň doufáme, že nebude nutné cokoli významně měnit z důvodů, které nelze předvídat.

 • Zde najdete informace k prázdninovému provozu školy.
 • Zde najdete aktuální informace k organizaci školního roku 2023/24. Můžete také sledovat školní kalendář v EduPage.
 • Zde najdete informace k organizaci prvního školního týdne.
 • Zde najdete informace k rozdělení žáků do 1. tříd.
 • Zde najdete školní vzdělávací program (ŠVP).
 • Zde najdete rozvrhy hodin na školní rok 2023/24. Rozvrhy jsou na školách obvykle zpracovávány během hlavních prázdnin s termínem zveřejnění na začátku září. Ve snaze usnadnit Vaše rodinné plánování se snažíme zpracovat a zveřejnit rozvrhy ještě před prázdninami – i s rizikem nutné úpravy z důvodů, které nelze předvídat (zatím se to ještě nestalo).
 • Zde najdete časové rozvržení vyučovacích hodin. Odpolední vyučování končí nejpozději v 15:50. Vezměte prosím na vědomí, že uvolnění žáka z výuky bude možné jen ve výjimečných případech.
 • Zde najdete požadavky na nákup učebních pomůcek pro žáky 1. tříd.
 • Zde najdete požadavky na nákup učebních pomůcek pro žáky 2. – 5. tříd.
 • Zde najdete požadavky na nákup učebních pomůcek pro žáky 6. – 9. tříd.
 • Zde najdete nabídku kroužků pro 2023/24 s dalšími relevantními informacemi (způsob přihlašování, úhrada, …). Poptávka i nabídka v oblasti neformálního vzdělávání se postupně ustaluje. Víme jaké kroužky jsou žádány a jaké kroužky můžeme nabídnout. Víme také, jaké kroužky chceme a díky podpoře Vás rodičů (SRPŠ) a grantům, které škola získává, můžeme nabídnout za zvýhodněných podmínek. Připomínáme, že kroužky vedené externími poskytovateli budou řešeny v září (přihláška, …).
 • Zde najdete informace týkající se školní družiny.
 • Zde najdete aktuálně platný školní řád.
 • Zde najdete Výpis ze školního řádu. Výpis je shrnutím obecně platných pravidel chování a vybraných pravidel školního řádu. K pravidlům, jejichž dodržování budeme se zvýšenou pozorností sledovat, patří všechna pravidla, jejichž porušení atakuje práva aktérů vzdělávání, ohrožuje jejich bezpečnost a narušuje organizaci a efektivitu vzdělávání. Jedná se např. o slovní a fyzické útoky, nerespektování pokynů zaměstnanců školy, ale např. i pozdní nástupy do vyučování. V této souvislosti bych chtěl opět upozornit na pravidlo: žáci přicházejí do školy tak, aby byli ve třídě nejpozději 5 minut před zahájením vyučování.
 • Zde najdete přehled rozmístění tříd v budově školy.
 • Zde najdete informace týkající se provozu naší mateřské školy.

Děkuji za spolupráci a těším se spolu s týmem kolegyň a kolegů na shledanou

Libor Tománek, ředitel školy