Aj konverzační soutěž

V úterý 15. ledna 2019 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a to v kategorii I. A určené pro 6. – 7. ročníky a v kategorii II. A pro 8. – 9. ročníky. Žáci si nejdříve napsali poslechovou část, pak proběhla část ústní. Ve čtvrtek 24. ledna proběhlo vyhlášení výsledků. Výsledky školního kola jsou k nahlédnutí na nástěnce vedle Aj kabinetu a u vyučujících Aj. Více …

Zimní ŠvP Hraběšice 2019

Je skvělé, že naše škola pořádá každým rokem zimní školu v přírodě pro žáky z prvního stupně. Minulý týden jsme společně trávili ve ski areálu Hraběšice v Jeseníkách. Zimní radovánky střídala tvrdá práce na svazích sjezdovek a pilování oblouků. Vypracovávání pracovních listů, opakování školního učiva bylo nedílnou součástí připraveného programu. Více …

Naše škola vydává ISIC průkazy

Milí žáci, vážení rodiče, rozhodli jsme se nabídnout vám vydání ISIC průkazů pro školáky. Aktuálně nabízíme průběžné vydávaní karet všem žákům školy. Termíny vydání karet těmto žákům budou sděleny rodičům individuálně. Rodiče žáků budoucích prvňáčků budou osloveni prostřednictvím třídních učitelů. Více …

Zimní sportovní kurz žáků 7.ročníků

Již tradiční sportovní akcí, kterou pořádá naše škola a probíhá v lednu každého roku, je zimní sportovní kurz. Ne jinak tomu bylo i letos. Žáci se naučili, zdokonalili a procvičili své lyžařské či snowboardové dovednosti ve ski areálu Červená voda. Nedílnou součástí programu kurzu jsou přednášky a společenské hry. Podle ohlasu žáků se akce zdařila a mnozí se těší na příští rok. Více …

Workshop Naše škola, aneb Identita školy pohledem žáků, studentů, architektů a designérů

Naše základní škola partnersky spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně. V rámci spolupráce se snažíme podpořit zájem žáků o obory s přírodovědným a technickým zaměřením. Spolupráce probíhá v ročních blocích zaměřených na společné aktivity školy s konkrétní fakultou VUT. V závěru loňského školního roku proběhl u nás ve škole ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně   několikadenní workshop na téma Naše škola. Žáci školy, studenti Více …