Aj konverzační soutěž

V úterý 15. ledna 2019 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a to v kategorii I. A určené pro 6. – 7. ročníky a v kategorii II. A pro 8. – 9. ročníky. Žáci si nejdříve napsali poslechovou část, pak proběhla část ústní. Ve čtvrtek 24. ledna proběhlo vyhlášení výsledků. Výsledky školního kola jsou k nahlédnutí na nástěnce vedle Aj kabinetu a u vyučujících Aj. Více …

Zimní ŠvP Hraběšice 2019

Je skvělé, že naše škola pořádá každým rokem zimní školu v přírodě pro žáky z prvního stupně. Minulý týden jsme společně trávili ve ski areálu Hraběšice v Jeseníkách. Zimní radovánky střídala tvrdá práce na svazích sjezdovek a pilování oblouků. Vypracovávání pracovních listů, opakování školního učiva bylo nedílnou součástí připraveného programu. Více …

Zimní sportovní kurz žáků 7.ročníků

Již tradiční sportovní akcí, kterou pořádá naše škola a probíhá v lednu každého roku, je zimní sportovní kurz. Ne jinak tomu bylo i letos. Žáci se naučili, zdokonalili a procvičili své lyžařské či snowboardové dovednosti ve ski areálu Červená voda. Nedílnou součástí programu kurzu jsou přednášky a společenské hry. Podle ohlasu žáků se akce zdařila a mnozí se těší na příští rok. Více …

Workshop Naše škola, aneb Identita školy pohledem žáků, studentů, architektů a designérů

Naše základní škola partnersky spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně. V rámci spolupráce se snažíme podpořit zájem žáků o obory s přírodovědným a technickým zaměřením. Spolupráce probíhá v ročních blocích zaměřených na společné aktivity školy s konkrétní fakultou VUT. V závěru loňského školního roku proběhl u nás ve škole ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně   několikadenní workshop na téma Naše škola. Žáci školy, studenti Více …