Projektový týden

Ve dnech 11. – 14. června 2019 proběhl každoroční Projektový týden žáků 9. ročníků, kde prezentovalo své projekty 43 žáků 9.A a 9.B. Již tradičně byla škála témat velmi široká: historie /např. Římská armáda, císařovná Sissi, Vikingové/, zeměpis /Turecko, SAE, romská kultura, Kypr/, sport /tenis, longboard, kulečník/, psychologie /návykové látky, kyberšikana, poruchy osobnosti/ i představení zajímavých koníčků /Kometa Brno, Více …