Výsledky testů Scate z němčiny a angličtiny žáků 4. a 7. ročníků ve školním roce 2017/18

V průběhu druhého pololetí letošního roku absolvovali  žáci našich 4. a 7. ročníků testy SCATE, které mají za úkol změřit jazykovou úroveň jednotlivých žáků podle Společného evropského referenčního rámce. Při testování mohou  žáci  dosáhnout těchto  jazykových úrovní A0 počáteční úroveň A1 očekávaná úroveň na ZŠ v 9. ročníku u 2. cizího jazyka A2 očekávaná úroveň na ZŠ v 9. ročníku u 1. CJ B1 úroveň Více …

Stuttgart 2018

Ve dnech 10. – 15.6. se uskutečnila první část výměnného pobytu v rámci projektu „In meiner Familie – in deiner Familie“.
Žáky čekalo ubytování v rodinách, kde si mohli vyzkoušet své jazykové znalosti a schopnost dorozumět se, návštěva vyučování v partnerských školách a společná práce na projektu. Více …

Náš web

Webové stránky naší školy se probojovaly do finále celostátní soutěže školních webů mezi deset nejlepších v kategorii B – ZŠ plně organizované.
Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, grafické zpracování a kyberbezpečnost. Více …