V týdnu od 12. do 16. června žáci prezentovali před spolužáky z nižších ročníků závěrečné práce a absolvovali přírodovědnou exkurzi na Hády a zeměpisně-historickou exkurzi v centru města Brna. Týden byl zakončen vyhodnocením a znalostní soutěží mezi třídami. Více ve Fotogalerii.

První schůzka rodičů našich budoucích prvňáčků se uskutečnila ve středu 14. června v 16 hodin v učebně společenských věd.  Rodiče byli seznámeni s třídními učitelkami – Mgr. Hanou Malíškovou a Mgr. Evou Rybnikářovou. Dále následovalo vystoupení našich žáků s ukázkou jejich jazykových dovedností. Více ve Fotogalerii. Na závěr se představila speciální pedagožka Mgr. Šarka Pantůčková s možností spolupráce.