Projekty

Spolková činnost:

  • Spolek Czech Dalton, z.s.
  • Liga komunitních škol, z.s.
  • Spolek na podporu partnerství Brno-Stutgart, z.s.
  • Klub Komenský

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. 

Síť brněnských otevřených škol.