Kontakty

O škole

Zřizovatel školy:
Statutární město Brno, Městská část Brno – střed, se sídlem v Brně, Dominikánská č. 2, 601 69 Brno
Právní subjektivita: od 1. 7. 1993

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace
Antonínská 550/3, Veveří, 602 00 Brno

Poštovní adresa:
Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace
Antonínská 550/3, Veveří, 602 00 Brno

tel. +420 530 508 970 – kancelář školy
tel. +420 530 508 950, 778 158 262 – ředitel školy
tel. +420 530 508 960 – zástupci ředitele školy
tel.+420 604 234 662 – vedoucí vychovatelka

Mapa

Hlavní vstup do budovy školy je z ulice Botanická 2.

Fakturační údaje

IČO: 48512711

Bankovní spojení: 4851271122/5500, RAIFFEISEN BANK, od 1.7.2020
Informace pro rodiče: při každé platbě uvést variabilní symbol přidělený na začátku školního roku.

Účet FKSP – RB 4851271149/5500, účet slouží zaměstnancům k doplatkům jejich faktur – čerpání benefitů.

ID datové schránky: tjrmj28
e-mail: zsantoninska@zsantoninska.cz (kancelář školy)
podatelna@zsantoninska.cz

Poskytování informací

Zaměstnanci školy

kontakty.

Školní družina

+420 604 234 662, paní Želmíra Bozánová

Školní kuchyně

Přihlášky a odhlášky obědů:
602 00 Brno, Kounicova 30
+420 541 211 967, paní Eva Velecká
www.sjkounicova.cz

Přihlášení do systému objednávek a výběru obědů.

Školní výdejna obědů:
+420 530 508 928, paní Petra Čapková
Dle nařízení hygieny vydáváme obědy mimo jídelnu pouze do jídlonosičů, a to v 11.15 h, dle provozu školní výdejny. Strava vydaná do jídlonosičů je určena k okamžité spotřebě!