O nás

Úvodní slovo ředitele školy při nástupu do funkce

číst dál.

Jsme základní školou s rozšířenou výukou cizích jazyků, která nabízí:

 • všechny třídy s rozšířenou výukou jazyků
 • anglický jazyk a německý jazyk od 1. ročníku 
 • prvky daltonského plánu, programu Začít spolu, metody aktivní výuky, projektová výuka, zařazování prvků metody CLIL
 • nižší počty žáků na 1.stupni: cca 22 žáků/třída
 • nižší počty žáků v jazykových skupinách: cca 11-15 žáků/skupina
 • na 1. i 2. stupni dělená výuka na skupiny, popř. párová výuka 
 • mezinárodní jazykové zkoušky z němčiny i angličtiny zdarma, popř. za zvýhodněných podmínek 
 • bohatá zahraniční spolupráce; partnerské školy v EU 
 • vysoká úspěšnost při přijímacím řízení na gymnázia a SŠ
 • bezpečné a stimulující prostředí pro žáky i rodiče
 • prostředí elektronické ŽK EduPage pro efektivní komunikaci mezi rodiči a učiteli
 • individuální rozvoj žáků s potřebou podpory a žáků nadaných, podpora školního poradenského pracoviště 
 • pravidelné výměnné pobyty a jazykově poznávací výjezdy do zemí západní Evropy
 • dle zájmu rodičů každoroční letní a zimní školy v přírodě od 2. ročníku  
 • pravidelné akce pro rodiče – rodičovské kavárny, třídní akce s rodiči
 • školní družina pro 1. – 5. ročník, 6:30 – 17:30 hodin 
 • široká nabídka volnočasových aktivit – více než 40 kroužků 
 • nabídka vybraných jazykových kroužků zdarma, popř. za zvýhodněných podmínek (např. kroužky anglického a německého divadla) 
 • školní časopis a televize jako kroužky pro děti už na 1. stupni, které pravidelně informují o dění ve škole
 • spolupráce s MŠ Antonínská v rámci přípravy dětí na vstup do 1.tříd ZŠ

Slovo k historii školy

číst dál.