Den Země 2018

Dvacátého druhého dubna si lidé téměř na celé planetě připomínají významný den – Den Země. Třídní učitelé si na pátek 20.4. připravili pro své žáky dopolední program, který byl provázen pestrými aktivitami. Žáci si mohli vyplnit pracovní listy, zasoutěžit ve sportovních disciplínách nebo jen tak vést diskusi nad různými tématy, např. ochrana přírody, vytváření a nakládání s odpady, Více …

Soutěž v angličtině English Jungle

Dne 18.4. proběhl 18. ročník tradiční soutěže v angličtině English Jungle na ZŠ J. A. Komenského v Husovicích. Soutěž byla určena dětem z MŠ a žákům prvních až pátých tříd ZŠ. Soutěž se skládala ze dvou částí: písemné a ústní. Písemná část byla tvořena poslechem (vybarvování, kroužkování, spojování) od 3. tříd i čtení a psaní. Ústní část se skládala z přednesu připravené říkanky či písně, ověření základní slovní zásoby a porozumění Více …