Školní časopis

Školní rok 2020/2021

 

Školní rok 2019/2020

Edmont č. 1

Edmont č. 2

Školní rok 2018/2019

Edmont č. 2

Edmont č. 3

Bezpečně v kyberprostoru – 1. místo v kategorii 6. – 7. tříd

Školní rok 2017/2018

V novém školním roce 2017 / 2018 jsme se rozhodli náš školní časopis EDMONT trošičku modernizovat. Nově tedy bude vycházet jak v elektronické, tak tištěné podobě. Elektronická verze bude vždy přístupná zde, na webu školy ve formátu pdf. Tištěná forma bude distribuována vždy po jednom výtisku do každé třídy naší školy zdarma.

Nově bude také za časopis odpovídat redakční rada, která je složena ze žáků naší školy.

Na tématech a příspěvcích do EDMONTU pracují tito žáci v rámci kroužku, který probíhá každý pátek od 13:30 do 15:00 hodin pod vedením pana učitele Káni.

Edmont č. 1

Edmont – Vánoční speciál

Edmont č. 3

Edmont č. 4