Přijímání žáků – přestupy

Registrace žáků k plnění povinné školní docházky

Vážení rodiče, reaguji na časté dotazy týkající se možnosti přestupu Vašeho dítěte na naši školu. Vězte, prosím, že nás Váš zájem těší a chtěli bychom Vám v maximálně možné míře vyjít vstříc.

Kladné – okamžité – vyřízení přestupu Vašeho dítěte na naši školu je, bohužel, limitováno kapacitními možnostmi školy. Jsme velmi naplněnou školou, která se svou obsazeností pohybuje na hraně své kapacity (500 žáků).

Každoročně odcházejí ze školy naši deváťáci a žáci, kteří jsou přijati na víceletá gymnázia. Naproti tomu se do školy hlásí noví prvňáčci.

Zatímco počet vycházejících deváťáků je nám znám, počty žáků přijatých na víceletá gymnázia a počty dětí přicházejících k zápisu ze spádové oblasti (popř. dětí, které skutečně nastoupí) nám v průběhu školního roku známy nejsou.

Naší povinností ze zákona je přednostně uspokojit zájemce o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky z naší spádové oblasti (Brno-OŠMT_dokumenty). Následně můžeme (dle možností) doplnit počty žáků v ostatních ročnících tak, abychom nepřekročili kapacitu školy.

Směrnice pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání, přestupy žáků v průběhu plnění povinné školní docházky a zařazování žáků do jazykových skupin.

Vážení rodiče, nemám radost, že Vás často musíme v průběhu školního roku odmítat, proto – z výše uvedených důvodů – zavádíme systém registrace zájemců o přestup na naši školu.

Vyplněnou žádost doručte jakýmkoli způsobem (datová schránka, osobně, poštou, sken) na naši školu. Budeme Vás kontaktovat.

Žádost ke stažení zde.

Děkuji
Mgr. Libor Tománek, ředitel školy