ČČK školení první pomoci pro žáky 5.ročníků

Ve středu 7.12.2016 žáci pátých ročníků absolvovali školení první pomoci, které pro ně připravili pracovníci ČČK. Během dopoledne se žáci věnovali nejen teorii a odborným znalostem v problematice poskytování první pomoci, přehledu telefonních čísel, ale důležitou součástí byly praktické nácviky ošetření zraněných osob (krvácení, dopravní nehoda, resuscitace, polohování a transport zraněného). Děkujeme pracovníkům ČČK za čas, který dětem Více …