Zaměstnanci

Rychlá navigace: učitelé I.stupně, učitelé II.stupněnetřídní učitelé

Vedení školy

Mgr. Libor Tománek

ředitel školy
telefon: +420 530 508 950, 778 158 262
Libor.Tomanek@zsantoninska.cz

Mgr. Yvona Kořístková

statutární zástupkyně ŘŠ
zástupce ředitele školy pro první stupeň
telefon: +420 530 508 960
Yvona.Koristkova@zsantoninska.cz

Mgr. Bc. Marek Houzar

zástupce ředitele školy pro druhý stupeň
telefon: +420 530 508 960
Marek.Houzar@zsantoninska.cz

Želmíra Bozánová

vedoucí vychovatelka, vychovatelka 1. oddělení
telefon: +420 530 508 929, 604 234 662
Zelmira.Bozanova@zsantoninska.cz

Učitelé I. stupně

Mgr. Zdeněk Brom 

třídní učitel v 4.B
telefon: +420 530 508 931
Zdenek.Brom@zsantoninska.cz

Mgr. Jana Červená

třídní učitelka v 3.B
telefon: +420 530 508 923
Jana.Cervena@zsantoninska.cz

Mgr. Květuše Doležalová 

třídní učitelka v 5.B
telefon: +420 530 508 919
Kvetuse.Dolezalova@zsantoninska.cz

Mgr. Kateřina Dostálová 

třídní učitelka v 2.B
telefon: +420 530 508 922
Katerina.Dostalova@zsantoninska.cz

Mgr. Kristýna Foltýnová

třídní učitelka v 2.C
telefon: +420 530 508 922
Kristyna.Foltynova@zsantoninska.cz

Mgr. Iveta Fridrichová

třídní učitelka v 4.A
telefon: +420 530 508 931
Iveta.Fridrichova@zsantoninska.cz

Mgr. Jana Jeroušková

třídní učitelka v 3.C
telefon: +420 530 508 923
Jana.Jerouskova@zsantoninska.cz

Mgr. Marie Kottová

třídní učitelka v 2.A
telefon: +420 530 508 922
Marie.Kottova@zsantoninska.cz

Mgr. Anežka Maradová

třídní učitelka v 1.C
telefon: +420 530 508 923
Anezka.Maradova@zsantoninska.cz

Mgr. Tereza Mezuliáníková

třídní učitelka v 5.A
telefon: +420 530 508 931
Tereza.Mezulianikova@zsantoninska.cz

Mgr. Eva Oherová

třídní učitelka v 1.A
telefon: +420 530 508 923
Eva.Oherova@zsantoninska.cz

Mgr. Radka Oravová

třídní učitelka v 5.C
telefon: +420 530 508 931
Radka.Oravova@zsantoninska.cz

Mgr. Zuzana Pivcová

třídní učitelka v 1.B
telefon: +420 530 508 923
Zuzana.Pivcova@zsantoninska.cz

Mgr. Veronika Roffeis

třídní učitelka v 4.C
telefon: +420 530 508 931
Veronika.Roffeis@zsantoninska.cz

Mgr. Alena Vondrušková

třídní učitelka v 3.A
telefon: +420 530 508 923
Alena.Vondruskova@zsantoninska.cz

Učitelé II. stupně

Mgr. Pavla Borkovcová

třídní učitelka v 7.B
vyučuje německý jazyk
telefon: +420 530 508 933
Pavla.Borkovcova@zsantoninska.cz

Mgr. Leona Jamborová

třídní učitelka v 8.A
vyučuje německý jazyk
telefon: +420 530 508 933
Leona.Jamborova@zsantoninska.cz

Ing. Helena Janková

třídní učitelka v 7.A
vyučuje matematiku, fyziku, informatiku
telefon: +420 530 508 919
Helena.Jankova@zsantoninska.cz

Mgr. Václav Káňa

metodik prevence, třídní učitel v 9.A
vyučuje zeměpis, tělesnou výchovu
konzultační hodiny ŠPP: po předchozí domluvě
telefon: +420 530 508 920
Vaclav.Kana@zsantoninska.cz

Mgr. Lenka Nazarčuková

třídní učitelka v 9.B
vyučuje český jazyk, občanskou výchovu
telefon: +420 530 508 920
Lenka.Nazarcukova@zsantoninska.cz

Mgr. Jitka Pachlová

třídní učitelka v 8.B
vyučuje matematiku, fyziku, pracovní činnosti
telefon: +420 530 508 919
Jitka.Pachlova@zsantoninska.cz

Mgr. Jaromír Pospíchal

koordinátor EVVO, třídní učitel v 6.A
vyučuje tělesnou výchovu, zeměpis, přírodopis, globální výchovu
telefon: +420 530 508 920
Jaromir.Pospichal@zsantoninska.cz

Mgr. Tereza Jurková

třídní učitelka v 6.B
vyučuje český jazyk, hudební výchovu, výtvarnou výchovu
telefon: +420 530 508 920
Tereza.Jurkova@zsantoninska.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Jana Dvořáčková

vyučuje hudební výchovu, výtvarnou výchovu
telefon: +420 530 508 920
Jana.Dvorackova@zsantoninska.cz

Mgr. Jana Horáková

koordinátor ŠVP
vyučuje matematiku, zeměpis
telefon: +420 530 508 919
Jana.Horakova@zsantoninska.cz

Ing. Radka Koukalová

vyučuje chemii, pracovní činnosti a výtvarnou výchovu
telefon: +420 530 508 932
Radka.Koukalova@zsantoninska.cz

Mgr. Hana Malíšková

párový učitel, vyučuje výtvarnou výchovu
telefon: +420 530 508 923
Hana.Maliskova@zsantoninska.cz

Mgr. Monika Prokopová Štachová

vyučuje anglický jazyk, občanskou výchovu
telefon: +420 530 508 932
Monika.Prokopova@zsantoninska.cz

Mgr. Silvie Rubešová

vyučuje dějepis, zeměpis
telefon: +420 530 508 920
Silvie.Rubesova@zsantoninska.cz

RNDr. Jiřina Sáňková

výchovný poradce, vyučuje chemii, přírodopis
konzultační hodiny ŠPP: po předchozí domluvě
telefon: +420 530 508 921 (24)
Jirina.Sankova@zsantoninska.cz

Mgr. Kateřina Svobodová

vyučuje anglický jazyk
telefon: +420 530 508 932
Katerina.Svobodova@zsantoninska.cz

Mgr. Andrea Tichá Eskisan

vyučuje německý jazyk
telefon: +420 530 508 933
Andrea.Ticha@zsantoninska.cz

Mgr. Ondřej Vlček

vyučuje anglický jazyk
telefon: +420 530 508 932
Ondrej.Vlcek@zsantoninska.cz

Mgr. Eva Vondráková

vyučuje německý jazyk
telefon: +420 530 508 933
Eva.Vondrakova@zsantoninska.cz

Školní poradenské pracoviště

 

Mgr. Barbora Budínová 

speciální pedagog
Poskytuje podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným.
konzultační hodiny ŠPP: po předchozí domluvě
telefon: +420 530 508 921 (24)
Barbora.Budinova@zsantoninska.cz

Bc. Karolína Davidová

speciální pedagog
konzultační hodiny ŠPP: po předchozí domluvě
telefon: +420 530 508 921 (24)
Karolina.Davidova@zsantoninska.cz

Mgr. Klára Doušková

speciální pedagog
konzultační hodiny ŠPP: po předchozí domluvě
telefon: +420 530 508 921 (24)
Klara.Douskova@zsantoninska.cz

Mgr. Jitka Štanglová

školní psycholog
konzultační hodiny ŠPP: po předchozí domluvě
telefon: +420 530 508 921 (24)
Jitka.Stanglova@zsantoninska.cz

Mgr. Monika Skutková

školní psycholog
konzultační hodiny ŠPP: po předchozí domluvě
telefon: +420 530 508 921 (24)
Monika.Skutkova@zsantoninska.cz

Členy poradenského týmu jsou výchovný poradce, výchovný poradce pro I.stupeňmetodik prevence.

Zaměstnanci školní družiny

Bc. Monika Vičarová

vychovatelka 2. oddělení
Monika.Vicarova@zsantoninska.cz

Bc. Kateřina Slavíková

vychovatelka 3. oddělení
Katerina.Slavikova@zsantoninska.cz

Bc. Kateřina Mezihoráková

vychovatelka 4. oddělení
Katerina.Mezihorakova@zsantoninska.cz

Gabriela Greipelová

vychovatelka 5. oddělení
Gabriela.Greipelova@zsantoninska.cz

Mgr. Eliška Krejčová

vychovatelka 6. oddělení
Eliska.Krejcova@zsantoninska.cz

Ludmila Balcarová

vychovatelka 7. oddělení
Ludmila.Balcarova@zsantoninska.cz

Mgr. Jana Pořízková

vychovatelka 8. oddělení
Jana.Porizkova@zsantoninska.cz

Bc. Zdeňka Pospíšilová

vychovatelka 9. oddělení
Zdenka.Pospisilova@zsantoninska.cz

Mateřská škola

Lucie Čermáková

vedoucí učitelka
telefon: +420 733 704 662
Lucie.Cermakova@zsantoninska.cz

Bc. Magdalena Górniaková

učitelka, školní asistentka
telefon: +420 733 704 670

Kristýna Hublová

učitelka
telefon: +420 733 704 670

Hana Kyršová

provozní pracovnice
telefon: +420 733 704 670

 

Provozní zaměstnanci

Ludmila Ben-Chenni 

ekonomka školy
telefon: +420 530 508 970
Ludmila.Benchenni@zsantoninska.cz

Hana Prokopová

administrativní pracovnice
telefon: +420 530 508 970
zsantoninska@zsantoninska.cz

Mgr. Pavel Vrzal

školník
telefon: +420 530 508 930

Petra Čapková

výdej stravy
telefon: +420 530 508 928