Zaměstnanci

Rychlá navigace: učitelé I.stupně, učitelé II.stupněnetřídní učitelé

Vedení školy

Mgr. Libor Tománek

ředitel školy
konzultační hodiny: dle domluvy
telefon: +420 530 508 950, 778 158 262
Libor.Tomanek@zsantoninska.cz

Mgr. Yvona Kořístková

zástupce ředitele školy
konzultační hodiny: dle domluvy
telefon: +420 530 508 960
Yvona.Koristkova@zsantoninska.cz

paní Želmíra Bozánová

vedoucí vychovatelka, vychovatelka 1. oddělení, vyučuje Etickou výchovu
konzultační hodiny: dle domluvy
telefon: 604 234 662
Zelmira.Bozanova@zsantoninska.cz

Učitelé I. stupně

Mgr. Květuše Doležalová 

třídní učitelka v 5.B
konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 14.45 h
telefon: +420 530 508 923
Kvetuse.Dolezalova@zsantoninska.cz

Mgr. Dana Hlavatá

třídní učitelka v 4.B
konzultační hodiny: pondělí 13.00 – 14.00 h
telefon: +420 530 508 931
Dana.Hlavata@zsantoninska.cz

Mgr. Václav Káňa

metodik prevence, třídní učitel v 5.A
konzultační hodiny: středa 12.55 – 13.40 h
konzultační hodiny ŠPP: středa 12.55 – 13.40 h
telefon: +420 530 508 922
Vaclav.Kana@zsantoninska.cz

Mgr. Marie Kottová

třídní učitelka v 2.A
konzultační hodiny: pondělí 13.00 – 14.00 h
telefon: +420 530 508 922
Marie.Kottova@zsantoninska.cz

Mgr. Hana Malíšková

třídní učitelka v 1.B
konzultační hodiny: čtvrtek 12.00 – 13.00 h
telefon: +420 530 508 923
Hana.Maliskova@zsantoninska.cz

Mgr. Tereza Mezuliáníková

třídní učitelka v 3.B
konzultační hodiny: úterý 13.30 – 14.15 h
telefon: +420 530 508 931
Tereza.Mezulianikova@zsantoninska.cz

Mgr. Simona Muchová

třídní učitelka v 3.C
konzultační hodiny: úterý 13.00 – 14.00 h
telefon: +420 530 508 923
Simona.Muchova@zsantoninska.cz

Mgr. Eva Oherová

třídní učitelka v 2.B
konzultační hodiny: úterý 14.00 – 15.00 h
telefon: +420 530 508 923
Eva.Oherova@zsantoninska.cz

Mgr. Eva Rybnikářová

třídní učitelka v 1.A
konzultační hodiny: čtvrtek 12.00 – 13.00 h
telefon: +420 530 508 923
Eva.Rybnikarova@zsantoninska.cz

Mgr. Marta Sekaninová

třídní učitelka v 2.C
konzultační hodiny: úterý 13.00 – 14.00 h
telefon: +420 530 508 922
Marta.Sekaninova@zsantoninska.cz

Mgr. Ivana Smutná

třídní učitelka v 3.A
konzultační hodiny: úterý a středa 7.15 – 7.50 h
telefon: +420 530 508 923
Ivana.Smutna@zsantoninska.cz

Mgr. Šárka Stejskalová

výchovný poradce pro I.stupeň, třídní učitelka v 4.A
konzultační hodiny: středa 12.00 – 12.45 h
konzultační hodiny ŠPP: středa 12.55 – 13.40 h
telefon: +420 530 508 922
Sarka.Stejskalova@zsantoninska.cz

Mgr. Alena Vondrušková

třídní učitelka v 4.C
konzultační hodiny: středa 13.00 – 14.00 h
telefon: +420 530 508 923
Alena.Vondruskova@zsantoninska.cz

Učitelé II. stupně

Mgr. Jana Hanzlíková

třídní učitelka v 9.B
vyučuje Český jazyk, Občanskou výchovu, speciální pedagog
konzultační hodiny: středa 14.00 – 14.45 h
telefon: +420 530 508 931
Jana.Hanzlikova@zsantoninska.cz

Mgr. Jana Horáková

třídní učitelka v 8.B
vyučuje Matematiku, Zeměpis, Informatiku
konzultační hodiny: pondělí 14.15 – 15.00 h
telefon: +420 530 508 919
Jana.Horakova@zsantoninska.cz

Ing. Helena Janková

třídní učitelka v 9.A
vyučuje Matematiku, Fyziku, Informatiku
konzultační hodiny: pondělí 13.50 – 14.35 h
telefon: +420 530 508 919
Helena.Jankova@zsantoninska.cz

Mgr. Jitka Pachlová

třídní učitelka v 6.B
vyučuje Matematiku, Fyziku, Pracovní činnosti
konzultační hodiny: čtvrtek 13.45 – 14.30 h
telefon: +420 530 508 919
Jitka.Pachlova@zsantoninska.cz

Mgr. Silvie Rubešová

třídní učitelka v 7.A
vyučuje Dějepis, Zeměpis
konzultační hodiny: úterý 14.00 – 14.45 h
telefon: +420 530 508 920
Silvie.Rubesova@zsantoninska.cz

Mgr. Kateřina Svobodová

třídní učitelka v 8.A
vyučuje Anglický jazyk
konzultační hodiny: pátek 13.50 – 14.35 h
telefon: +420 530 508 932
Katerina.Svobodova@zsantoninska.cz

Mgr. Romana Svobodová

třídní učitelka v 7.B
vyučuje Český jazyk, Hudební výchovu
konzultační hodiny: úterý 14.00 – 14.45 h
telefon: +420 530 508 931
Romana.Svobodova@zsantoninska.cz

Mgr. Eva Vondráková

třídní učitelka v 6.A
vyučuje Český jazyk, Německý jazyk
konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 15.00 h
telefon: +420 530 508 933
Eva.Vondrakova@zsantoninska.cz

Netřídní učitelé

Bc. Pavla Borkovcová

vyučuje Německý jazyk
konzultační hodiny: pondělí 13.45 – 14.45 h
telefon: +420 530 508 933
Pavla.Borkovcova@zsantoninska.cz

PaedDr. Jarmila Brnická

vyučuje Německý jazyk, Občanskou výchovu
konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 15.00 h
telefon: +420 530 508 933
Jarmila.Brnicka@zsantoninska.cz

Bc. Lenka Pořízková

vyučuje Výtvarnou výchovu, vychovatelka 9. oddělení
konzultační hodiny: dle domluvy
telefon: +420 530 508 922
Lenka.Porizkova@zsantoninska.cz

Mgr. Jaromír Pospíchal

vyučuje Tělesnou výchovu, Environmentální výchovu, Výchovu ke zdraví, Zeměpis
konzultační hodiny: středa 14.00 – 14.45 h
telefon: +420 530 508 920
Jaromir.Pospichal@zsantoninska.cz

Mgr. Monika Prokopová Štachová

vyučuje Anglický jazyk, Občanskou výchovu
konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 14.45 h
telefon: +420 530 508 932
Monika.Prokop.Stachova@zsantoninska.cz

 RNDr. Jiřina Sáňková

výchovný poradce, vyučuje Chemii, Přírodopis
konzultační hodiny: úterý 14.00 – 14.45 h
konzultační hodiny ŠPP: středa 12.55 – 13.40 h
telefon: +420 530 508 920
Jirina.Sankova@zsantoninska.cz

Mgr. Jaromír Skalník

vyučuje Tělesnou výchovu, Pracovní činnosti, Environmentální výchovu
konzultační hodiny: úterý 12.55 – 13.40 h
telefon: +420 530 508 925
Jaromir.Skalnik@zsantoninska.cz

Mgr. Eliška Žilinská

vyučuje Anglický jazyk
konzultační hodiny: čtvrtek 13.50 – 14.35 h
telefon: +420 530 508 932
Eliska.Zilinska@zsantoninska.cz

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Šárka Pantůčková 

speciální pedagog
konzultační hodiny: středa 12.55 – 13.40 h
telefon: +420 530 508 924
Sarka.Pantuckova@zsantoninska.cz

Mgr. Barbora Budínová 

speciální pedagog
konzultační hodiny: středa 12.55 – 13.40 h
telefon: +420 530 508 924
Barbora.Budinova@zsantoninska.cz

Členy poradenského týmu jsou výchovný poradce, výchovný poradce pro I.stupeňmetodik prevence.

Zaměstnanci školní družiny

Bc. Monika Vičarová

vychovatelka 2. oddělení
Monika.Vicarova@zsantoninska.cz

paní Šárka Vágnerová

vychovatelka 3. oddělení
Sarka.Vagnerova@zsantoninska.cz

Bc. Simona Lakomá

vychovatelka 4. oddělení
Simona.Lakoma@zsantoninska.cz

paní Gabriela Greipelová

vychovatelka 5. oddělení
Gabriela.Greipelova@zsantoninska.cz

paní Marie Svobodová

vychovatelka 6. oddělení
Marie.Svobodova@zsantoninska.cz

paní Ludmila Balcarová

vychovatelka 7. oddělení
Ludmila.Balcarova@zsantoninska.cz

paní Jana Pořízková

vychovatelka 8. oddělení
Jana.Porizkova@zsantoninska.cz

Provozní zaměstnanci

paní Renáta Raclová 

ekonomka školy
telefon: +420 530 508 970
Renata.Raclova@zsantoninska.cz

paní Hana Vašourková 

administrativní pracovnice
telefon: +420 530 508 970
zsantoninska@zsantoninska.cz

pan Miloš Diviš

školník
telefon: +420 530 508 930

paní Jaroslava Munzarová

výdej stravy
telefon: +420 530 508 928