Zaměstnanci

Rychlá navigace: učitelé I.stupně, učitelé II.stupněnetřídní učitelé

Vedení školy

Mgr. Libor Tománek

ředitel školy
telefon: +420 530 508 950, 778 158 262
Libor.Tomanek@zsantoninska.cz

Mgr. Yvona Kořístková

zástupce ředitele školy pro 1. stupeň
telefon: +420 530 508 960
Yvona.Koristkova@zsantoninska.cz

Mgr. Bc. Marek Houzar

zástupce ředitele školy pro 2. stupeň
telefon: +420 530 508 960
Marek.Houzar@zsantoninska.cz

Želmíra Bozánová

vedoucí vychovatelka, vychovatelka 1. oddělení
telefon: +420 530 508 929, 604 234 662
Zelmira.Bozanova@zsantoninska.cz

Učitelé I. stupně

Mgr. Jana Červená

třídní učitelka v 2.B
telefon: +420 530 508 923
Jana.Cervena@zsantoninska.cz

Mgr. Anežka Dohnalová

třídní učitelka v 4.A
telefon: +420 530 508 923
Anezka.Dohnalova@zsantoninska.cz

Mgr. Květuše Doležalová 

třídní učitelka v 5.C
telefon: +420 530 508 923
Kvetuse.Dolezalova@zsantoninska.cz

Mgr. Kristýna Foltýnová

třídní učitelka v 4.B
telefon: +420 530 508 922
Kristyna.Foltynova@zsantoninska.cz

Mgr. Jana Jeroušková

třídní učitelka v 5.B
telefon: +420 530 508 923
Jana.Jerouskova@zsantoninska.cz

Mgr. Marie Kottová

třídní učitelka v 1.A
telefon: +420 530 508 922
Marie.Kottova@zsantoninska.cz

Mgr. Eliška Krejčová

třídní učitelka v 1.C
telefon: +420 530 508 931
Eliska.Krejcova@zsantoninska.cz

Mgr. Jana Másilková

třídní učitelka v 5.A
telefon: +420 530 508 931
Jana.Masilkova@zsantoninska.cz

Mgr. Tereza Mezuliáníková

třídní učitelka v 3.A
telefon: +420 530 508 931
Tereza.Mezulianikova@zsantoninska.cz

Mgr. Eva Oherová

třídní učitelka v 2.C
telefon: +420 530 508 923
Eva.Oherova@zsantoninska.cz

Mgr. Zuzana Pivcová

třídní učitelka v 3.B
telefon: +420 530 508 923
Zuzana.Pivcova@zsantoninska.cz

Mgr. Marta Sekaninová

třídní učitelka v 1.B
telefon: +420 530 508 922
Marta.Sekaninova@zsantoninska.cz

Mgr. Alena Vondrušková

třídní učitelka v 2.A
telefon: +420 530 508 923
Alena.Vondruskova@zsantoninska.cz

Učitelé II. stupně

Mgr. Jana Hanzlíková

třídní učitelka v 8.B
vyučuje český jazyk, občanskou výchovu, speciální pedagog
telefon: +420 530 508 931
Jana.Hanzlikova@zsantoninska.cz

Mgr. Jana Horáková

třídní učitelka v 7.B, koordinátor ŠVP
vyučuje matematiku, zeměpis, environmentální výchovu
telefon: +420 530 508 919
Jana.Horakova@zsantoninska.cz

Ing. Helena Janková

třídní učitelka v 8.A
vyučuje matematiku, fyziku, informatiku
telefon: +420 530 508 919
Helena.Jankova@zsantoninska.cz

Mgr. Václav Káňa

metodik prevence, třídní učitel v 6.A
vyučuje zeměpis, tělesnou výchovu
konzultační hodiny ŠPP: po předchozí domluvě
telefon: +420 530 508 920
Vaclav.Kana@zsantoninska.cz

Mgr. Lenka Nazarčuková

třídní učitelka v 6.B
vyučuje český jazyk, občanskou výchovu
telefon: +420 530 508 931
Lenka.Nazarcukova@zsantoninska.cz

Mgr. Jitka Pachlová

třídní učitelka v 9.B
vyučuje matematiku, fyziku, pracovní činnosti
telefon: +420 530 508 919
Jitka.Pachlova@zsantoninska.cz

Mgr. Jaromír Pospíchal

třídní učitel v 7.A
vyučuje pracovní činnosti, tělesnou výchovu, občanskou výchovu, zeměpis, environmentální výchovu, globální výchovu
telefon: +420 530 508 920
Jaromir.Pospichal@zsantoninska.cz

Mgr. Monika Prokopová Štachová

třídní učitelka v 7.C
vyučuje anglický jazyk, občanskou výchovu
telefon: +420 530 508 932
Monika.Prokopova@zsantoninska.cz

Mgr. Eva Vondráková

třídní učitelka v 9.A
vyučuje český jazyk, německý jazyk
telefon: +420 530 508 933
Eva.Vondrakova@zsantoninska.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Pavla Borkovcová

vyučuje německý jazyk
telefon: +420 530 508 933
Pavla.Borkovcova@zsantoninska.cz

Mgr. Leona Jamborová

vyučuje německý jazyk
telefon: +420 530 508 933
Leona.Jamborova@zsantoninska.cz

Mag. Dr. Hana Kühnelt

vyučuje německý jazyk
telefon: +420 530 508 933
Hana.Kuhnelt@zsantoninska.cz

Mgr. Nikola Leblochová

vyučuje výtvarnou výchovu, matematiku
telefon: +420 530 508 919
Nikola.Leblochova@zsantoninska.cz

Mgr. Silvie Rubešová

vyučuje dějepis, zeměpis
telefon: +420 530 508 920
Silvie.Rubesova@zsantoninska.cz

 RNDr. Jiřina Sáňková

výchovný poradce, vyučuje chemii, přírodopis
konzultační hodiny ŠPP: po předchozí domluvě
telefon: +420 530 508 921 (24)
Jirina.Sankova@zsantoninska.cz

Mgr. Kateřina Svobodová

vyučuje anglický jazyk
telefon: +420 530 508 932
Katerina.Svobodova@zsantoninska.cz

Mgr. Romana Svobodová

vyučuje český jazyk, hudební výchovu
telefon: +420 530 508 931
Romana.Svobodova@zsantoninska.cz

Mgr. Zuzana Toušková

vyučuje anglický jazyk
telefon: +420 530 508 932
Zuzana.Touskova@zsantoninska.cz

Školní poradenské pracoviště

 

Mgr. Barbora Budínová 

speciální pedagog
Poskytuje podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným.
konzultační hodiny ŠPP: po předchozí domluvě
telefon: +420 530 508 921 (24)
Barbora.Budinova@zsantoninska.cz

Mgr. Kateřina Jančíková
telefon: +420 530 508 921 (24)
Katerina.Jancikova@zsantoninska.cz
Mgr. Eva Pavlíková

školní psycholog
konzultační hodiny ŠPP: po předchozí domluvě
telefon: +420 530 508 921 (24)
Eva.Pavlikova@zsantoninska.cz

Členy poradenského týmu jsou výchovný poradce, výchovný poradce pro I.stupeňmetodik prevence.

Zaměstnanci školní družiny

Bc. Monika Vičarová

vychovatelka 2. oddělení
Monika.Vicarova@zsantoninska.cz

Bc. Lenka Jelínková

vychovatelka 3. oddělení
Lenka.Jelinkova@zsantoninska.cz

Mgr. Jitka Fuková

vychovatelka 4. oddělení
Jitka.Fukova@zsantoninska.cz

Gabriela Greipelová

vychovatelka 5. oddělení
Gabriela.Greipelova@zsantoninska.cz

Mgr. Irina Sialini

vychovatelka 6. oddělení
Irina.Sialini@zsantoninska.cz

Ludmila Balcarová

vychovatelka 7. oddělení
Ludmila.Balcarova@zsantoninska.cz

Bc. Jana Pořízková

vychovatelka 8. oddělení
Jana.Porizkova@zsantoninska.cz

Bc. Lenka Pořízková

vychovatelka 9. oddělení
Lenka.Porizkova@zsantoninska.cz

Mateřská škola

Lucie Čermáková

vedoucí učitelka
telefon: +420 733 704 662
Lucie.Cermakova@zsantoninska.cz

Ingrid Julínková

učitelka
telefon: +420 549 247 695

Bc. Lucie Hejčová

učitelka, školní asistentka
telefon: +420 549 247 695

Hana Kyršová

provozní pracovnice
telefon: +420 549 247 695

 

Provozní zaměstnanci

Renáta Raclová 

ekonomka školy
telefon: +420 530 508 970
Renata.Raclova@zsantoninska.cz

Hana Vašourková 

administrativní pracovnice
telefon: +420 530 508 970
zsantoninska@zsantoninska.cz

Miloš Diviš

školník
telefon: +420 530 508 930

Jaroslava Munzarová

výdej stravy
telefon: +420 530 508 928