Kroužky

  • Kroužky probíhají dle rozvrhu od 2.10. do 31.5. příslušného školního roku.
  • Kroužek bude otevřen, pokud se přihlásí alespoň 10 účastníků.

Přihlašování do kroužků bude spuštěno prostřednictvím systému EduPage 29. 8. 2023 od 10.00 h a přihlašovat své děti můžete do 17.9. 2023 do 12.00 h.

Když se kroužek otevře budete informováni prostřednictvím systému EduPage, kde se vám platba za kroužek ukáže.

Žádáme rodiče, aby kroužek platili, až pokud dostanou informaci prostřednictvím EduPage.

Pokud se nenaplní minimální kapacita kroužku, kroužek se neotevře.

Veškeré informace k nabídce najdete na webových stránkách školy v oddělení Kroužky.

Přihlášení a platba

  • Rodiče přihlásí dítě do kroužků na základě přihlášky v EduPage.
  • Platba za kroužky proběhne do zahájení kroužků na účet školy, budeme vás včas informovat.
  • Bližší informace ke způsobu platby zde.

Vážení rodiče, s ohledem na širokou nabídku kroužků a počet každoročně se přihlašujících žáků Vás žádáme o zadání údajů přesně dle výše uvedených pokynů.

Zaplacením kroužku považujeme dítě za definitivně přihlášené. Pokud se nenaplní minimální kapacita kroužku, kroužek se neotevře.

Vážení rodiče, upozorňujeme, že  ve škole probíhají také kroužky vedené externími subjekty (např. Judo, Jóga, Mažoretky, Mladý elektrikář, Věda nás baví, Mladý chovatel koní atd.). Do těchto kroužků  je nutné se přihlásit přímo u vedoucích kroužků. Nábor je veden samostatně vedoucími, kteří Vás budou informovat v září formou letáčku.
Veškeré informace ohledně kroužků I. a II. stupně podá paní Ž. Bozánová, tel. 604 234 662.

Zde najdete nabídku kroužků ve školním roce 2023/24.