Kroužky

  • Kroužky probíhají dle rozvrhu od 1.10. do 30.5. příslušného školního roku.
  • Kroužek bude otevřen, pokud se přihlásí alespoň 10 účastníků.

Přihlášky do kroužků a platby za kroužky proběhnou do konce září.

Budeme vás včas informovat přes EduPage.

Pokud se nenaplní minimální kapacita kroužku, kroužek se neotevře.

Veškeré informace k nabídce najdete na webových stránkách školy v oddělení Kroužky.

Přihlášení a platba

  • Rodiče přihlásí dítě do kroužků na základě závazné přihlášky.
  • Platba za kroužky proběhne v první polovině září na účet školy, budeme vás včas informovat.
  • Bližší informace ke způsobu platby zde.

Vážení rodiče, s ohledem na širokou nabídku kroužků a počet každoročně se přihlašujících žáků Vás žádáme o zadání údajů přesně dle pokynů

Zaplacením kroužku považujeme dítě za definitivně přihlášené. Pokud se nenaplní minimální kapacita kroužku, kroužek se neotevře, peníze Vám budou vráceny.

Vážení rodiče, upozorňujeme, že  ve škole probíhají také kroužky vedené externími subjekty (např. Basketbal, Judo, Jóga,  Mažoretky, Mladý elektrikář, Věda nás baví, Mladý chovatel koní atd.). Do těchto kroužků  je nutné se přihlásit přímo u vedoucích kroužků. Nábor je veden samostatně vedoucími, kteří Vás budou informovat formou letáčku.
Veškeré informace ohledně kroužků I. a II. stupně podá paní Ž. Bozánová, tel. 604 234 662.

Zde najdete kroužky otevřené ve školním roce 2021/2022.