Kroužky

Ve škole ve školním roce 2020/21 zájmové kroužky z důvodu Covid -19 neotevíráme. Situaci kroužků znovu zvážíme na přelomu kalendářního roku s výhledem na jejich možné otevření ve 2. pololetí školního roku. 

  • Kroužky probíhají dle rozvrhu od 1.10. do 30.5. příslušného školního roku.
  • Kroužek bude otevřen, pokud se přihlásí alespoň minimální počet účastníků.

Přihlášení a platba

  • Rodiče přihlásí dítě do kroužků na základě závazné přihlášky.
  • Sken podepsané přihlášky zašlete Edookitem na adresu paní Ž. Bozánové (vedoucí celodenního programu) kdykoli, nejpozději do 4.9.2020, 12:00, nebo vytištěnou (podepsanou) přihlášku odevzdejte osobně do kabinetu školní družiny v přípravném týdnu (24.8. – 28.8.2020, 8:00 do 15:00), nebo v prvním týdnu školního roku (1.9.-4.9.2020,  7:00 do 17:30).
  • Přihlášky, prosím, neposílejte po dětech, budete mít jistotu, že přihláška byla přijata.
  • Platba za kroužky proběhne v hotovosti na první hodině kroužků. Bližší informace ke způsobu platby zde.

Vážení rodiče, s ohledem na širokou nabídku kroužků a počet každoročně se přihlašujících žáků Vás žádáme o zadání údajů přesně dle pokynů

  • Kroužky zaplaťte na první hodině kroužků v hotovosti.
  • Zaplacením kroužku považujeme dítě za definitivně přihlášené. V případě, že kroužek nebude ani na druhé hodině uhrazen, bude Vaše dítě z kroužku odhlášeno. Pokud se nenaplní minimální kapacita kroužku, kroužek se neotevře, peníze Vám budou vráceny.

Vážení rodiče, upozorňujeme, že  ve škole probíhají také kroužky vedené externími subjekty (např. Basketbal, Judo, Florbal, Mladý elektrikář, Vaření, Věda nás baví atd.). Do těchto kroužků  je nutné se přihlásit přímo u vedoucích kroužků. Nábor je veden samostatně vedoucími, kteří Vás budou informovat formou letáčku.
Veškeré informace ohledně kroužků I. a II. stupně podá paní Ž. Bozánová, tel. 604 234 662.

Zde najdete nabídku kroužků na školní rok 2020/2021.

Upozorňujeme na změnu termínu Tv Antonka – Po/14.00 – 15.00