Anglická soutěž pro žáky I. stupně English Star

Dne 6. 3. 2019 se vybraní žáci 1. až 5. ročníků již tradičně zúčastnili anglické jazykové soutěže English Star, kterou pořádá ZŠ Bakalovo nábřeží. Žáci 1. a 2. ročníků Anna Bočková, Jan Čermák, Matěj Mrazík a Jakub Zeman vytvořili 4- členné družstvo, které spojilo své síly při řešení nejrůznějších jazykových úkolů. Procvičili tak nejen své jazykové znalosti, ale i schopnost spolupráce, za což byly zkoušející paní učitelkou také náležitě pochváleni. Více …

Anglický týden

V týdnu od 25. 2. do 1. 3. proběhl na naší škole Anglický týden (English Week) ve spolupráci s jazykovou školou ILC House a jejich lektory. V letošním ročníku jsme mohli přivítat rodilé mluvčí z Anglie, Skotska,  Irska, Severního Irska a dokonce až ze Singapuru. Projektový týden byl tentokrát určen pro 17 zájemců z 8. ročníků, které doplnilo několik žáků ze 7. tříd. Anglicky mluvící mladí lektoři dětem otevřeli svět hudby (rap, hra na dudy), turistických zajímavostí v Newcastlu, hlavních měst Spojeného království a zajímavostí v Singapuru. Více …