Spolek rodičů a přátel školy

Kdo jsme

Spolek rodičů a přátel Základní školy Antonínská je dobrovolným, neziskovým spolkem sdružujícím rodiče, zákonné zástupce žáků a další příznivce školy, zkrátka všechny ty, kdož se zajímají o vzdělávání a výchovu, práci a rozvoj základní školy.

Účel spolku

Účelem spolku je rozvíjet spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, ZŠ Brno, Antonínská 3, 602 00 Brno (dále jen „škola“) a dalších institucí a jednat v zájmu školy. Zejména má spolek plnit následující cíle:

  • seznámení rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a úlohou rodičů při jejich naplňování,
  • seznámení vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílení se na jejich vyřizování,
  • přispívání škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními i finančními prostředky při zajišťování výchovné a kulturní činnosti a zlepšování prostředí v základní škole a školní družině,
  • podpora zájmových a volnočasových aktivit v základní škole i školní družině,
  • sledování hygienických a stravovacích podmínek ve škole.

Rada rodičů

Ing.arch. Gabriela Chmelařová, předseda
Ing. Monika Vítková, první místopředseda
Gabriela Vogtová, druhý místopředseda

Shromáždění zástupců

Shromáždění zástupců – seznam.