Spolek rodičů a přátel školy

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Antonínská, z.s. v oddílu L, vložka 21860, IČ 05208564.

Kdo jsme

Spolek rodičů a přátel Základní školy Antonínská je dobrovolným, neziskovým spolkem sdružujícím rodiče, zákonné zástupce žáků a další příznivce školy, zkrátka všechny ty, kdož se zajímají o vzdělávání a výchovu, práci a rozvoj základní školy.

Účel spolku

Účelem spolku je rozvíjet spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, ZŠ Brno, Antonínská 3, 602 00 Brno (dále jen „škola“) a dalších institucí a jednat v zájmu školy. Zejména má spolek plnit následující cíle:

  • seznámení rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a úlohou rodičů při jejich naplňování,
  • seznámení vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílení se na jejich vyřizování,
  • přispívání škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními i finančními prostředky při zajišťování výchovné a kulturní činnosti a zlepšování prostředí v základní škole a školní družině,
  • podpora zájmových a volnočasových aktivit v základní škole i školní družině,
  • sledování hygienických a stravovacích podmínek ve škole.

Rada rodičů

Ing. arch. Gabriela Chmelařová, předseda
Ing. Monika Vítková, první místopředseda
Ing. arch. Miroslava Zadražilová, druhý místopředseda

Členský příspěvek SRPŠ

Členské příspěvky pro školní rok 2023/2024 ve výši 400 Kč na žáka se vybírají v hotovosti na třídních schůzkách či dále u třídních učitelů.

Stanovy SRPŠ

Stanovy.

Shromáždění zástupců

Shromáždění zástupců 2023/2024 – seznam.

Shromáždění zástupců 2022/2023 – seznam.

Shromáždění zástupců 2021/2022 – seznam.

Shromáždění zástupců 2020/2021 – seznam.

Shromáždění zástupců 2019/2020 – seznam.

Zápisy ze shromáždění zástupců

Zápisy – školní rok 2023/2024:
Zápis 6.6. 2024
Zápis 18.4. 2024
Zápis 7.12. 2023
Zápis 20.9. 2023
Zápis 14.9. 2023

Zápisy – školní rok 2022/2023:
Zápis 1.6. 2023
Zápis 20.4. 2023
Zápis 15.9. 2022
Zápis 8.12.2022

Zápisy – školní rok 2021/2022:
Zápis 21.4. 2022
Zápis 16.9. 2021

Zápisy – školní rok 2020/2021:
Zápis 17.9. 2020

Zápisy – školní rok 2019/2020:
Zápis 12.12. 2019
Zápis 3.10. 2019.
Zápis 12.9. 2019.

 

Rozpočet SRPŠ

Rozpočet na školní rok 2023/2024.

Rozpočet na školní rok 2022/2023.

Rozpočet na školní rok 2021/2022.

Rozpočet na školní rok 2020/2021.

Rozpočet na školní rok 2019/2020.