Školská rada

Co je školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Složení školské rady

Zástupce školy: Mgr. Kateřina Svobodová, Katerina.Svobodova@zsantoninska.cz
Zástupce zákonných zástupců: Ing.arch Gabriela Chmelařová
Zástupce zřizovatele: Usnesením RMČ/2020/87/13 byla členkou školské rady za zřizovatele jmenována s účinností od 14.11.2020 Mgr. Ladislava Macurová

 

Odkazy na dokumenty

Jednací řád – část 1
Jednací řád – část 2
Jednací řád – část 3
Volby do školské rady 2024 – výsledková listina
Volby do školské rady 2024 – pedagogičtí pracovníci
Volby do školské rady 2024 – zástupce zákonných zástupců
Volby do školské rady 2021 – zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků
Volby do školské rady 2021 – zástupce zákonných zástupců
Volby do školské rady 2021 – kandidátka zákonných zástupců
Volby do školské rady 2020 – pedagogičtí pracovníci
Jmenování člena školské rady 2017 – zřizovatel
Volby do školské rady 2017 – zákonní zástupci
Volby do školské rady 2017 – pedagogičtí pracovníci
Jednací řád

Zápisy z jednání:
Zápis z jednání 27. 6. 2024
Zápis z jednání 13.10. 2023
Zápis z jednání 29.6. 2023
Zápis z jednání 26.1. 2023
Zápis z jednání 15.9. 2022
Zápis z jednání 30.9. 2021
Zápis z jednání 12.10. 2020
Zápis z jednání 24.6. 2020
Zápis z jednání 15.10. 2019
Zápis z jednání 24.6. 2019 – část 1
Zápis z jednání 24.6. 2019 – část 2
Zápis z jednání 11.10. 2018
Zápis z jednání 26.6. 2018
Zápis z jednání 8.3. 2018
Zápis z jednání 11.10. 2017
Zápis z jednání 23.6. 2017