Přehled plateb

Platební údaje

Bezhotovostní platební styk (příkaz k úhradě)

Běžný účet školy: 37285046/2700 (platby školních akcí, pomůcek, sponzorské dary, kroužky, školní družina….)

Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte nebo variabilní symbol žáka, účel (např. pomůcky ZŠ, výlet nebo škola v přírodě, platba za školní družinu).

Hotovostní platby

Pouze ve výjimečných případech po domluvě v kanceláři hospodářky školy.

Úplata za vzdělávání

Školní družina

Základní sazba úplaty za vzdělávání v ŠD činí 150 Kč za měsíc.

Platba za měsíce 9-12 splatná nejpozději do 20.10. činí 600 Kč.

Platba za měsíce 1-6 splatná nejpozději do 20.1. činí 900 Kč.

Stravné
StrávníkDruh jídlaCena za porci
žák ZŠ 6 – 10 letoběd28 Kč
žák ZŠ 11 – 14 letoběd29 Kč
15 let a výšeoběd31 Kč
Kroužky ZŠ

Více na této stránce.

Platby za kroužky za 1.pololetí budou uhrazeny nejpozději do 1.10., za 2.pololetí do 1.2.

Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte nebo variabilní symbol žáka a účel platby.

Sdružení rodičů a přátel  školy

Běžný účet : 181039325/0600

Příspěvek rodičů  činí 350 Kč na školní rok, vybírají třídní učitelé.