Přehled plateb

Platební údaje

Bezhotovostní platební styk (příkaz k úhradě)

Běžný účet školy: 37285046/2700 (platby školních akcí, pomůcek, sponzorské dary, kroužky, školní družina….)

Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte nebo variabilní symbol žáka, účel (např. pomůcky ZŠ, výlet nebo škola v přírodě, platba za školní družinu).

Hotovostní platby

Pouze ve výjimečných případech po domluvě v kanceláři hospodářky školy.

Úplata za vzdělávání

Školní družina

Základní sazba úplaty za vzdělávání v ŠD činí 150 Kč za měsíc.

Platba za měsíce 9-12 splatná nejpozději do 1.10. činí 600 Kč.

Platba za měsíce 1-6 splatná nejpozději do 1.2. činí 900 Kč.

Stravné
StrávníkDruh jídlaCena za porci
žák ZŠ 6 – 10 letoběd28 Kč
žák ZŠ 11 – 14 letoběd29 Kč
15 let a výšeoběd31 Kč
Kroužky ZŠ

Více na této stránce.

Vážení rodiče, s ohledem na širokou nabídku kroužků a počet každoročně se přihlašujících žáků Vás žádáme o zadání údajů přesně dle pokynů

  • Při platbě uveďte VS žáka, název kroužku jednotlivě a cenu za každý kroužek
  • Kroužky zaplaťte v termínu 1.9. do 21.9. 2018 za první pololetí, za druhé pololetí od 1.1. do 21.1. 2019.
  • Připsáním úhrady kroužku na účet školy považujeme dítě za definitivně přihlášené. V případě, že peníze na účtu školy v daném termínu nebudou, Vaše dítě bude z kroužku odhlášeno. Pokud se nenaplní minimální kapacita kroužku, kroužek se neotevře a peníze Vám budou vráceny.

 

Sdružení rodičů a přátel  školy

Běžný účet : 181039325/0600

Příspěvek rodičů  činí 400 Kč na školní rok, vybírají třídní učitelé.