Přehled plateb

Platební údaje

Bezhotovostní platební styk (příkaz k úhradě)

Běžný účet školy: 4851271122/5500, RAIFFEISEN BANK, od 1.7.2020 (platby školních akcí, pomůcek, sponzorské dary, kroužky, školní družina….).

Veškeré platby lze zaplatit přes účet školy, mimo obědů a SRPŠ. Nadále platí povinnost do zprávy pro příjemce zadat jméno a příjmení dítěte a účel platby (např. pomůcky ZŠ, výlet nebo škola v přírodě, platba za školní družinu, kroužek).

Platby můžete uhradit i přes QR kód, který najdete na EduPage.

Hotovostní platby

Pouze ve výjimečných případech po domluvě v kanceláři hospodářky školy.

Úplata za vzdělávání

Školní družina

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2024/2025 činí 250 Kč za měsíc.

Platba za měsíce 9-12 splatná nejpozději do 1.10. činí 1000 Kč.

Platba za měsíce 1-6 splatná nejpozději do 1.2. činí 1500 Kč.

Úplatu za vzdělávání ve školní družině můžete uhradit i za celý školní rok, nemusí být rozdělena na výše uvedené dvě splátky. Pokud budete platit úhradu za celý školní rok je potřeba ji uhradit do 1.10. 2024.

Stravné

Trvalé příkazy vždy od září obnovit na ŠJ Kounicova.

StrávníkDruh jídlaCena za porci
žák ZŠ 6 – 10 letoběd28 Kč
žák ZŠ 11 – 14 letoběd29 Kč
15 let a výšeoběd31 Kč
Kroužky ZŠ

Více na této stránce.

Vážení rodiče, s ohledem na širokou nabídku kroužků a počet každoročně se přihlašujících žáků Vás žádáme o zadání údajů přesně dle pokynů, které obdržíte v EduPage.

  • Kroužky zaplaťte do zahájení kroužků na účet školy.
  • Zaplacením kroužku považujeme dítě za definitivně přihlášené. Pokud se nenaplní minimální kapacita kroužku, kroužek se neotevře, peníze Vám budou vráceny.

 

Sdružení rodičů a přátel  školy

Příspěvek rodičů  činí 400 Kč na školní rok, vybírají třídní učitelé v hotovosti.