Přehled plateb

Platební údaje

Bezhotovostní platební styk (příkaz k úhradě)

Běžný účet školy: 4851271122/5500, RAIFFEISEN BANK, od 1.7.2020 (platby školních akcí, pomůcek, sponzorské dary, kroužky, školní družina….)

Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte nebo variabilní symbol žáka, účel (např. pomůcky ZŠ, výlet nebo škola v přírodě, platba za školní družinu, kroužek).

Hotovostní platby

Pouze ve výjimečných případech po domluvě v kanceláři hospodářky školy.

Úplata za vzdělávání

Školní družina

Základní sazba úplaty za vzdělávání v ŠD činí 150 Kč za měsíc.

Platba za měsíce 9-12 splatná nejpozději do 1.10. činí 600 Kč.

Platba za měsíce 1-6 splatná nejpozději do 1.2. činí 900 Kč.

Stravné

Trvalé příkazy vždy od září obnovit na ŠJ Kounicova.

StrávníkDruh jídlaCena za porci
žák ZŠ 6 – 10 letoběd28 Kč
žák ZŠ 11 – 14 letoběd29 Kč
15 let a výšeoběd31 Kč
Kroužky ZŠ

Více na této stránce.

Vážení rodiče, s ohledem na širokou nabídku kroužků a počet každoročně se přihlašujících žáků Vás žádáme o zadání údajů přesně dle pokynů

  • Kroužky zaplaťte do konce září na účet školy.
  • Zaplacením kroužku považujeme dítě za definitivně přihlášené. Pokud se nenaplní minimální kapacita kroužku, kroužek se neotevře, peníze Vám budou vráceny.

 

Sdružení rodičů a přátel  školy

Příspěvek rodičů  činí 400 Kč na školní rok, vybírají třídní učitelé v hotovosti.