Partnerský program spolupráce

Od roku 2016 organizujeme dopisování našich žáků (7. – 9. třídy) v německém jazyce. Cílem je podpora dovednosti psaní tradičních dopisů a navazování kontaktů mimo sociální sítě. Naší partnerskou školou je Oberschule Mölkau z Lipska.
Od letošního školního roku (2019/ 2020) jsme dopisování rozšířili o další země – Rakousko a Španělsko. Žáci tak mají možnost prostřednictvím komunikace v německém jazyce získávat poznatky o životě svých vrstevníků.