Projekt Minimalizace šikany

Ve spolupráci s nadací OSF Praha a AISIS, o.s. realizuje škola spolu s dalšími čtyřmi školami v ČR projekt Minimalizace šikany.

Realizace projektu

09/2017 – 06/2019

Cíle projektu

Program pomáhá zamezit šikaně a snižovat její následky. Program je zaměřený na vztahy uvnitř školy.

  • Projektové aktivity zvyšují citlivost pedagogů na projevy šikany. Cílem je  zachytávat projevy šikany v nejnižších stádiích.
  • Ve škole budou posílena účinná pravidla a procesy, které působí preventivně. Žáci a třídní kolektivy se budou učit sebeobraně proti projevům šikany.
  • V rámci projektu budou podrobeny kritické reflexi postupy pedagogů při řešení vztahových záležitostí a šikany.

Aktivity projektu

Vzdělávání

Pedagogičtí pracovníci projdou výcvikem, v němž se naučí:

  • posoudit, co je projev šikany a co není, rozumět projevům chování, které mohou být projevem šikany
  • určit konkrétní stádium – závažnost šikany podle projevů
  • adekvátně zasáhnout, vyžádat si konkrétní podporu.

Vzdělávání kombinuje metody přednášky, prožitkové aktivity, tréninku konkrétních dovedností, sdílení osobních zkušeností, praktických úkolů v praxi.

Workshop

Ve škole – pod vedením zkušených lektorů – bude zpracována školní strategie prevence šikany a akční plán účinných opatření.

Konzultační podpora

Pomůže škole zavést strategie do života školy. Podporou zavádění změn je externí konzultant, který na školu pravidelně přijíždí a pomáhá prosazovat a usadit konkrétní změny.

Více informací

http://www.minimalizacesikany.cz/