Projekt Participativní rozpočet

Realizace projektu

09/2019 – 12/2019

Cíle projektu

Participativní rozpočtování:

 • veřejnost aktivně rozhoduje o části rozpočtu města
 • přínosem je uvědomění si významu veřejných financí, být součástí rozhodovacího procesu

Ve školách posiluje projekt finanční gramotnosti žáků, jejich pocit zodpovědnosti vůči škole, důvěru žáků ve vedení školy, vytváří demokratickou atmosféru a vede ke zvyšování transparentnosti nakládání s finančními prostředky.

Projekt dále rozvíjí:

 • dovednosti prezentovat své nápady
 • kreativitu
 • spolupráci se spolužáky

Aktivity projektu – cyklus školní participace

 • definování úkolu, seznámení se s pravidly
 • diskuse/workshopy
 • technické zhodnocení realizovatelnosti
 • žákovské kampaně
 • hlasování
 • zveřejnění výsledků
 • vlastní realizace projektů

Více informací

Participace ve školách