Projekt Stuttgart 2019 „Komm und lerne meine Stadt kennen/ Přijeď a poznej moje město“

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku podaná na Českoněmecký fond budoucnosti – schválená dne 3. 4. 2019 pod číslem 3-19-9388.

Žádost na Magistrát města Brna schválená dne 5. 3. 2019 pod číslem MMB 0117258/2019.

Projekt je pokračováním navázaných kontaktů se dvěma stuttgartskými školami: Rilke-Realschule a Anne-Frank-Gemeinschaftschule und Realschule. Jde už o osmý ročník vzájemné spolupráce.

V projektu jsme se v r. 2019 zaměřili na reálie navštívených zemí, na poznávání partnerských měst a jejich pamětihodností.

Nedílnou součástí je vždy kulturní výměna zprostředkovaná zejména pobytem účastníků projektu v rodinách, porovnání běžného života rodin, návštěva partnerských škol, důraz na rozvoj jazykové komunikace a na týmovou práci ve smíšených jazykových skupinách.

Realizace projektu

 1. 3. 2019 – 31.12. 2019
 • 2. – 7.6. pobyt českých dětí v německých rodinách ve Stuttgartu
 • 22. – 27.9. pobyt německých dětí v českých rodinách v Brně

Cíle projektu

 • pochopit a zažít žákovské výměny se zahraničními školami a přispět tak ke zdravému postoji ke kulturním odlišnostem
 • pěstovat dobré sousedské vztahy
 • na základě nabytých komunikačních (jazykových) dovedností rozvíjet schopnost navazovat kontakty a osobní přátelství, např. prostřednictvím společné práce na projektech
 • poznat každodenní život v rodinách obou zemí
 • v projektových pracích zpracovat základní pamětihodnosti

Aktivity projektu

 • výtvarné projekty
 • prezentace vybraných pamětihodností na základě projektové práce ve smíšených jazykových skupinách
 • fotodokumentace
 • cestovní deník z pobytu ve Stuttgartu

Více informací

Za realizaci zodpovídají: Mgr. Eva Vondráková, učitelka NJ, vedoucí projektu
Mgr. Eva Oherová, učitelka 1. st., Nj, Mgr. Pavla Borkovcová