Projekt „Stuttgart“ Život ve škole od A do Z“ aneb Objevitelská cesta za poznáním minulosti, přítomnosti a budoucnosti našich škol

Žádost o finanční prostředky podaná na Českoněmecký fond budoucnosti, nadační fond schválená dne:  12. 4. 2017 pod číslem 1-17-7495.

Žádost na Magistrát města Brna schválená  dne: 3. 2017 pod číslem MMB 0128467/2017.

Projekt je pokračováním navázaných kontaktů se dvěma stuttgartskými školami: Rilke-Realschule a Anne-Frank-Gemeinschaft- und Realschule. Půjde už o šestý ročník vzájemné spolupráce.

V projektu se v r. 2017 zaměříme na historii, současnost a budoucnost škol, protože Anne-Frank -G -Realschule oslaví 50. jubileum vzniku školy.

Projektový program je vždy doplněn poznáváním obou měst, sportovními a kulturními aktivitami, návštěvami muzeí a dalších historických památek.

Realizace projektu

1. 3. 2017 – 31.12. 2017

 • přelom  května – června  2017 – týdenní  reciproční pobyt českých dětí v německých rodinách  ve Stuttgartu
 • září 2017 –  týdenní reciproční pobyt německých dětí v českých rodinách v Brně

Cíle projektu

 • pokračovat v navázaných osobních přátelstvích jednotlivých žáků prostřednictvím společné práce na projektech
 • poznat každodenní život v rodinách obou zemí
 • v projektových pracích zpracovat život školy v minulosti, současnosti a budoucnosti

Aktivity projektu

 • výtvarné práce na téma školní život
 • fotodokumentace ze života školy
 • cestovní deník z pobytu ve Stuttgartu
 • asociogramy s písmeny
 • PPP – o škole a školním životě
 • práce dokumentující život školy

Více informací

Za realizaci zodpovídají: PaedDr. Jarmila Brnická, učitelka NJ, vedoucí projektu
Mgr. Eva Vondráková, učitelka NJ
Mgr. Eva Oherová, učitelka 1. st., Nj