Rozšířená výuka cizích jazyků

Naše škola zajišťuje kvalitní jazykové vzdělávání již od prvního ročníku.

Anglickému nebo německému jazyku se žáci učí od 1. ročníku. Je na rozhodnutí rodičů, který jazyk zvolí pro své dítě jako první. V pátém ročníku je učební plán žáka doplněn druhým cizím jazykem. Efektivní výuka cizích jazyků je podpořena pobyty v německy a anglicky mluvících zemích, realizací projektů s žáky a pedagogy zahraničních škol, jazykovými kroužky, které jsou dostupné přímo ve škole, a cílenou, promyšlenou přípravou žáků na získání jazykových certifikátů, nižšími počty žáků v jazykových skupinách apod.

Možnost výběru 1. cizího jazyka od 1. ročníku.

Jsme unikátní nabídkou výuky německého jazyka jako prvního cizího jazyka, navíc od prvního ročníku. Patříme do společnosti více než  1700 škol na světě, v nichž je jazyk německý obzvláště důležitou součástí vzdělávacích plánů školy (Schulen: Partner der Zukunft).  

Více k výuce cizích jazyků: