Rozšířená výuka cizích jazyků

Motto: „KOMUNIKACE VE DVOU SVĚTOVÝCH JAZYCÍCH JE NORMOU“

V dnešní době je standardem domluvit se dvěma cizími jazyky. Vyvážená, zvýšená a cílená pozornost školy na zvládnutí dvou cizích jazyků je předností našeho systému práce.

Nabízíme výuku ve skupinách se zaměřením na anglický jazyk, nebo ve skupinách se zaměřením na německý jazyk.

Výuka ve skupině s přednostním zaměřením na anglický jazyk znamená, že angličtina je prvním cizím jazykem, žák se jí učí od prvního ročníku a v pátém ročníku se začíná učit němčinu jako druhý cizí jazyk. Obdobně ve skupině s přednostním zaměřením na německý jazyk je němčina prvním cizím jazykem, žák se jí učí od prvního ročníku a v pátém ročníku se začíná učit angličtinu jako druhý cizí jazyk.

Naším cílem je, aby žák během plnění povinné školní docházky zvládl první cizí jazyk (AJ nebo NJ) na úrovni A2+ (někteří žáci dosáhnou až na úroveň B1) a druhý cizí jazyk na úrovni A1- A2.

Testy Scate v anglickém jazyce.

Testy Scate v německém jazyce.

V českém vzdělávacím systému neobvyklá volba německého jazyka jako prvního cizího jazyka není spjata s žádnými riziky (viz Dodatek 1).

Žáci pracují v méně početných jazykových skupinách a ke zvládnutí cizích jazyků je vedou pouze kvalifikovaní učitelé.

Cizí jazyky jsou podpořeny v učebním plánu školy výrazně navýšenou hodinovou dotací výuky cizího jazyka a konverzacemi v cizím jazyce v rámci nabídky volitelných předmětů (viz Dodatek 2). V odpoledních hodinách si může žák vybrat z nabídky jazykových kroužků. V nabídce máme kroužky, které vyrovnávají rozdíly mezi úrovní prvního a druhého cizího jazyka, kroužky připravující žáky na nejrůznější zkoušky a certifikace, kroužky usnadňující prostupnost mezi jazykovými skupinami, kroužky kombinující cizí jazyk s uměleckými disciplínami (např. německé divadlo, výtvarka s angličtinou), ale i kroužky dalších cizích jazyků (italština, francouzština, ruština). Vybrané kroužky cizího jazyka poskytujeme zdarma.

Cizí jazyk učíme od první třídy dvě hodiny týdně. Výuka probíhá komunikativní formou založenou na hrách, písničkách, říkankách a základní slovní zásobě s vizuální oporou v učebnici, pracovním sešitě a rozšiřujících materiálech. Od třetího ročníku je cizí jazyk vyučován tři hodiny týdně. V pátém ročníku začínáme s výukou druhého cizího jazyka. Od pátého do devátého ročníku se žáci učí dvěma cizím jazykům, angličtině a němčině. Časová týdenní dotace jednotlivým jazykům je tři hodiny týdně. Žáci sedmých a osmých tříd mají navíc jednu hodinu konverzace anglického a německého jazyka.  Od šestého ročníku jsou žáci zařazováni do skupin podle svých schopností a pokročilosti. Skupiny jsou navzájem průchozí, vždy rozhodují aktuální výsledky žáka. Není neobvyklé, že nadaní žáci, kteří v 5. ročníku začnou s druhým cizím jazykem, opouští naši školu v ročníku devátém ve skupině s nejnáročnějším jazykovým programem. Absolvují tak se dvěma cizími jazyky na úrovni A2, popř. vyšší.

Na naší základní škole má dlouholetou tradici výuka německého jazyka. Patříme do společnosti více než  1700 škol na světě, v nichž je jazyk německý obzvláště důležitou součástí vzdělávacích plánů školy (Schulen: Partner der Zukunft).  Již od roku 1963 ověřují generace vynikajících učitelů skutečnost, že není problém začít s výukou německého jazyka, angličtina se dětem po němčině učí velmi dobře. V současné době jsme přípravnou školou pro dvě gymnázia, která zajišťují návaznost ve výuce německého jazyka (Gymnázium Matyáše Lercha a Gymnázium Křenová).  Studenti z těchto gymnázií, po složení zkoušky Deutsches Sprachdiplom, mohou studovat vysoké školy v německy mluvících zemích. Na úspěšné zvládnutí prestižní zkoušky Deutsches Sprachdiplom 1 začneme jako jediná základní škola v Brně připravovat žáky od druhého pololetí školního roku 2019/ 2020. Složení této zkoušky bude možné na naší škole zdarma od roku 2020/2021.

Efektivní výuka cizích jazyků je dále podpořena aktivitami, z nichž vybíráme:

 • výměnné pobyty žáků v německy a anglicky mluvících zemích
 • cílená příprava žáků na certifikační zkoušky z cizího jazyka
  • angličtina – Starters, Complete Key for Schools
  • němčina – ÖSD Zertifikat A2 a ÖSD Zertifikat B, Deutsches Sprachdiplom
 • účast na projektech, např. projekt Be the Change (v rámci tohoto projektu se účastní výuky zahraniční studenti), Projektwoche (intenzívní kurz vedený přímo na naší škole rodilými mluvčími)
 • návštěvy divadelních představení v cizím jazyce, řízená četba cizojazyčných knih
 • dopisování s dětmi z cizojazyčných zemí, např. základní škola v Lipsku
 • metody aktivní výuky při výuce cizích jazyků
 • účast na soutěžích, např. /English Jungle, English Star, konverzační soutěž v AJ/
 • účast na olympiádách v anglickém a německém jazyce. Olympiádu v německém jazyce až na úroveň krajského kola dokonce pořádáme.

Program výuky jazyků.