Projekt Edison

Stejně jako minulý rok, i letos ve dnech 1. až 5. 10. proběhl na ZŠ Antonínská Projekt Edison, kdy zahraniční vysokoškolští studenti navštěvují vybrané základní školy v ČR a seznamují žáky s historií, kulturou a dalšími zajímavostmi svých zemí. Komunikačním jazykem je angličtina. Letos nás navštívili student z Pákistánu a studentky z Gruzie, Ukrajiny, Turecka, Kolumbie a Thajska. Cílem tohoto projektu je seznámit žáky ZŠ s tradicemi různých, Read More …