Den Země 2018

Dvacátého druhého dubna si lidé téměř na celé planetě připomínají významný den – Den Země. Třídní učitelé si na pátek 20.4. připravili pro své žáky dopolední program, který byl provázen pestrými aktivitami. Žáci si mohli vyplnit pracovní listy, zasoutěžit ve sportovních disciplínách nebo jen tak vést diskusi nad různými tématy, např. ochrana přírody, vytváření a nakládání s odpady, Read More …

Soutěž v angličtině English Jungle

Dne 18.4. proběhl 18. ročník tradiční soutěže v angličtině English Jungle na ZŠ J. A. Komenského v Husovicích. Soutěž byla určena dětem z MŠ a žákům prvních až pátých tříd ZŠ. Soutěž se skládala ze dvou částí: písemné a ústní. Písemná část byla tvořena poslechem (vybarvování, kroužkování, spojování) od 3. tříd i čtení a psaní. Ústní část se skládala z přednesu připravené říkanky či písně, ověření základní slovní zásoby a porozumění Read More …

Anglie

V týdnu od 19. – 24.3. 2018 se uskutečnila výprava do jižní části Anglie, konkrétně do měst Brighton, Portsmouth, Hastings. Nejvíc oceněným místem se staly útesy Beachy Head s úžasnou scenérií a výhledem na Lamanšský průliv . Taktéž jsme byli nadšeni z výhledu londýnského London Eye a ze Spinnaker Tower ve městě Portsmouth. Příjemný čas jsme strávili v hostitelských rodinách, které Read More …

Recitační soutěž

Dne 15. 3. proběhl I. ročník Recitační soutěže ve třídách 5. A a 5. B – mezitřídní kolo. Děti byly výborně připraveny a porota složená se zástupců žáků obou tříd a jejich třídních učitelů hodnotila spravedlivě. Na 1. místě se umístila Ester Beránková z 5. B s 27 body. Na 2. místě se umístili se stejným počtem bodů tito žáci společně – Amélie Foretová 5. Read More …