Dne 11.12. se konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce.

Soutěžilo se v kategoriích I.A -žáci 6. a 7. tříd, II.A – žáci 8. a 9. tříd a II.C – žáci z částečně bilingvního prostředí. Vítězové jednotlivých kategorií postupují do okresního, případně do krajského kola.

Vyšší kola soutěže se již tradičně konají také na naší škole. Okresní kolo dne 15.2. a krajské kolo dne 8.3.
Všem účastníkům soutěže gratulujeme a přejeme hodně úspěchů a zábavy s němčinou.

Ve středu 20. prosince 2017 Ekotým školy představil svým spolužákům z 2.stupně výsledek svého prvního společného počinu – projekt „Fotoevaluace školy pohledem dětí“.
Snažili jsme se zachytit prostory školy v daném čase a poukázat tak pomocí fotografie na věci, které se nám líbí i na to, co bychom mohli společně měnit.
Fotografie jsme na odpoledních setkáních třídili, popisovali a skládali do krátké prezentace.
Děkujeme vedení školy za podporu našich aktivit i za osobní účast na naší prezentaci. Poděkování také patří všem, kteří se podíleli na realizaci projektu a vystřídali se i v roli prezentátorů.

Projekt Edison
Od 25.2. – 4.3. 2018 proběhne na naší škole mezinárodní projekt Edison (Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.)

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích,a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného. Zde jsou medailonky stážistů: