Zimní ŠvP Hraběšice 2019

Je skvělé, že naše škola pořádá každým rokem zimní školu v přírodě pro žáky z prvního stupně. Minulý týden jsme společně trávili ve ski areálu Hraběšice v Jeseníkách. Zimní radovánky střídala tvrdá práce na svazích sjezdovek a pilování oblouků. Vypracovávání pracovních listů, opakování školního učiva bylo nedílnou součástí připraveného programu. Read More …

Naše škola vydává ISIC průkazy

Milí žáci, vážení rodiče, rozhodli jsme se nabídnout vám vydání ISIC průkazů pro školáky. S ohledem na skutečnost, že v Brně patříme k prvním základním školám, které ISIC karty nabízejí a skutečnost, že kartu lze využívat jako čipovou kartu ve školní jídelně, přičemž I pro ŠJ Kounicova se jedná o první školu, která začne karty ISIC používat, naplánovali jsme postupný náběh vydávání karet. V první vlně jsme nabídli vydání karet žákům 6. – 8. ročníku. Aktuálně nabízíme vydání karet všem žákům školy. Read More …

Zimní sportovní kurz žáků 7.ročníků

Již tradiční sportovní akcí, kterou pořádá naše škola a probíhá v lednu každého roku, je zimní sportovní kurz. Ne jinak tomu bylo i letos. Žáci se naučili, zdokonalili a procvičili své lyžařské či snowboardové dovednosti ve ski areálu Červená voda. Nedílnou součástí programu kurzu jsou přednášky a společenské hry. Podle ohlasu žáků se akce zdařila a mnozí se těší na příští rok. Read More …

Workshop Naše škola, aneb Identita školy pohledem žáků, studentů, architektů a designérů

Naše základní škola partnersky spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně. V rámci spolupráce se snažíme podpořit zájem žáků o obory s přírodovědným a technickým zaměřením. Spolupráce probíhá v ročních blocích zaměřených na společné aktivity školy s konkrétní fakultou VUT. V závěru loňského školního roku proběhl u nás ve škole ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně   několikadenní workshop na téma Naše škola. Žáci školy, studenti Read More …