Zápis do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Zápis do školní družiny pro školní rok 2020/2021 (týká se dětí, které jsou už ve školním roce žáky školy  2. – 5. třídy).

Vážení rodiče (zákonní zástupci), přihlášky do školní družiny pro školní rok 2020/2021 prosíme, odevzdejte do konce května 2020.

Formulář „Přihláška do školní družiny 2020/2021“ si stáhněte na stránkách školy. Vyplněný formulář doručte k nám do školy jedním z následujících postupů:

a) vytisknout, doplnit , podepsat, naskenovat a odeslat s předmětem: Přihláška ŠD, odeslat na adresu: zelmira.bozanova@zsantoninska.cz

b) digitálně podepsat a odeslat e-mailem (předmět: Přihláška ŠD) na adresu : zelmira.bozanova@zsantoninska.cz

c) v obálce s nápisem „Přihláška ŠD“ nechat na vrátnici školy od 8.00 do 16.00 v pracovní dny do konce května

V případě, že zákonný zástupce nemá možnost formulář vytisknout, domluví se na telefonním čísle  604 234 662 na případném předání formuláře.