I.E.S. Aricel Albolote

Jak vypadá všední den na španělské škole? Jak tráví žáci přestávky? Jakým způsobem jsou zadávány domácí úkoly? Jak se chovají učitelé? Co se žáci učí a jak jsou hodnoceni? Jak obědvají? Jaké mají volnočasové aktivity?
O tom všem nám vyprávěla Zuzka z 8.A, která několik měsíců pobývala ve Španělsku a navštěvovala místní školu.
Zuzčino povídání jsme doplnili opakováním španělských reálií a přehledem pozdravů používaných ve španělštině.
autor: Leona Jamborová, Jitka Pachlová