Naše škola vydává ISIC průkazy

Milí žáci, vážení rodiče, rozhodli jsme se nabídnout vám vydání ISIC průkazů pro školáky. S ohledem na skutečnost, že v Brně patříme k prvním základním školám, které ISIC karty nabízejí a skutečnost, že kartu lze využívat jako čipovou kartu ve školní jídelně, přičemž I pro ŠJ Kounicova se jedná o první školu, která začne karty ISIC používat, naplánovali jsme postupný náběh vydávání karet. V první vlně nabízíme vydání karet žákům 6. – 8. ročníku. Více …

Projekt Edison

Od 1.10. – 5.10. 2018 proběhne na naší škole již 3. ročník mezinárodního projektu Edison (Education. Drive. Internationality. Students. Opportunity. Network.) Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích,a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti Více …